Promimic-Chalmers-Ventures---startup-stories

Promimic skalar upp och får implantat att fästa benhårt

Promimic är mitt inne i sin genombrottsfas på den internationella implantatmarknaden.  Hemligheten är ett nano-tunt lager av benkristaller och en patenterad trestegsraket. Vd:n Magnus Larsson förklarar:

 

– Vi startade en framgångsrik satsning på den amerikanska marknaden för drygt 3 år sedan och nu är vi mitt upp i en spännande tillväxtfas. Vår ytmodifieringsteknik för ortopediska och dentala implantat halverar inläkningstiden med benet och skapar fler lyckade operationer. Det ger en ökad effektivitet i vården och målet är att fler patienter ska återfå sin förlorade kroppsfunktion snabbare, oavsett om det handlar om ett mindre tandimplantat eller att rädda ett ben för en cancerpatient.

 

Till vilka kroppsdelar används er teknik?

– Den fungerar inom alla områden där man använder implantat som ska växa fast med benet. Våra tre största områden just nu är implantat för ryggkirurgi, knäproteser och dentala implantat.  Gemensamt för alla dessa områden är just att man vill att implantaten växer ihop med benet bättre och det kallas för osseointegration.

Denna inläkningsprocess mellan implantat och ben upptäcktes vid Göteborgs Universitet på 60-talet av Professor Ingvar Brånemark och var grunden för framväxten av marknaden för dentala implantat.

– Det känns häftigt att vi följer i hans fotspår. Marknaden för dentala implantat är också den marknad där den största kliniska användningen av vår teknik finns. Och det kommer fortsätta växa i takt med att befolkningen ökar och folk lever längre. Där är vi rätt positionerade. Dessutom jobbar vi med bolag över hela spektrat: små, medelstora och de största.

Promimic-Chalmers-Ventures---startup-stories4

Vilka är, och kommer att bli, era kunder?

– Våra kunder är tillverkare av implantat. Det är dels ortopedi-företag, som gör implantat för knän, axlar, rygg, händer och så vidare, och dels dentala implantat-företag som gör tandimplantat. Vi fokuserar på implantatmarknaden, men ser också att tekniken kan komma att användas inom andra områden i framtiden.

Var står ni just nu?

– Vad gäller tandimplantat så har vi de senaste åren jobbat internationellt med ett dentalbolag från Brasilien. De har nu behandlat uppskattningsvis över 300.000 patienter som fått tillbaka sin tandfunktion på halva inläkningstiden. Så det är nu tydligt att den kliniska nyttan finns där. Vad gäller ortopediska implantat fick en av våra kunder det första FDA-godkännandet för att behandla ryggpatienter i USA i augusti 2019. Den första patienten opererades i början på 2020. Vi tror att tillväxten kommer öka nu och under 2020 räknar vi med att antalet godkända produkter med vår yta kommer vara mellan 5- 8 stycken innan slutet på året.

Kan du berätta mer om det du kallar ytmodifiering – vad är det som ni gör? 

– Det vi gör är att belägga ytan på implantatet med ett nano-tunt lager av kalciumfosfat, det material som vårt skelett är uppbyggt av. Det ger en bättre påväxt av ben. Det växer helt enkelt fast snabbare. Vår teknik gör så att bencellerna gillar ytstrukturen hos materialet bättre. Dessutom har vi har en våtkemisk teknik som effektiviserar ytbehandlingen av implantat jämfört med traditionell coating-processer via plasmaspray-system i vakuum. Vår industriella process är en trestegsraket, som kan sättas upp var som helst i världen. Först väts implantatytan som ska beläggas med vår coating-vätska, sedan tas överskottsvätska bort och processen avslutas med en kort värmebehandling. Det är en mycket effektiv process som gör att tusentals implantat kan beläggas per vecka om det skulle behövas. Det som blir kvar på ytan är enbart våra syntetiskt framställda benkristaller, nano små kilformade partiklar med rätt kemi och hög ytenergi och därför blir det en stark integrationsprocess med kroppens ben.

Promimic-Chalmers-Ventures---startup-stories2

Har ni kunnat bevisa effekten?

– Det har varit en lång process men idag har vi en imponerande portfölj av över 30 pre-kliniska studier. Vi har bland annat samarbetet med den världsledande biomaterial-professorn Ann Wennerberg på Göteborgs Universitet och andra forskare i Brasilien, USA, Tyskland, Sydkorea och Japan. Tillsammans visar all denna forskning att vår teknik skapar en bioaktiv yta som halverar inläkningstiden med benet.

Vilket problem skulle du säga att ni löser?

– Framförallt kan fler patienter få en lyckad implantatoperation och få tillbaka sin förlorade kroppsfunktion snabbare. För våra kunder, implantatföretagen, tillför vi både en kostnadsfördel och en produktfördel. Sett till kostnaden behöver våra kunder investera 10 gånger mindre än att göra processen i vakuum-kammare, som ofta sker idag. Sett till produkten ser vi att implantat får en bättre inläkning med vår teknik. De kan differentiera sina produkter och använda det till att höja priset och eller ta marknadsandelar.

Vad är det som gör att ni lyckats så väl? 

– Vi har en teknik som kunden kan använda på många olika material, även på 3D-printande implantatytor. Det är en stor del av hemligheten bakom framgången. För det kan vi tacka Per Kjellin, som är teknisk chef här på Promimic, och hans team som har forskat på och utvecklat en metod för att jobba med supertunna ytor. Idag jobbar vi med en produkt som heter HAnano Surface, som är den nano-tunna ytan av benkristaller. Vi kan dels jobba enbart med HAnano Surface, och vi kan också kombinera det med andra material, så att det blir flera lager. Vi undersöker nu hur andra ytor kan boosta effekten av HAnano Surface. Det kommer att bli något av en uppföljningsprodukt. Vi har skrivit många nya kontrakt det senaste året, så vi är mitt uppe i vår tillväxtfas

Promimic-Chalmers-Ventures---startup-stories3

Per Kjellin, som du nämnde, och Martin Andersson bildade bolaget 2004. Är Promimic fortfarande ett startup-bolag, skulle du säga? 

– Både ja och nej. Ja, vi har varit ett startup-bolag ganska länge då tester och verifiering av vår teknik varit omfattande, vilket är vanligt inom medicinteknik. Men sedan några år tillbaka har vi lämnat start-up fasen och är nu i en scale-up-fas med stark tillväxt. Vi inledde en tillväxtsatsning mot den amerikanska marknaden för drygt tre år sedan. Under 2020 räknar vi med att våra kunder ska få minst fem marknadstillstånd inom ortopedi i USA, och ett CE-godkännande inom dental i Europa. För oss är USA helt klart den viktigaste marknaden, eftersom minst 65 procent av alla ortopediska operationer görs där. Det beror på deras försäkringssystem, som premierar operationer som så snabbt som möjligt får patienterna tillbaka i arbete.

Det om nu. Om du blickar framåt 5 år, vad är Promimic för bolag då?

– Jag ser två, möjligen tre, scenarion framför mig. Vi kan mycket väl vara ett eget börsnoterat bolag med säte i Göteborg. Vi kommer erbjuda våra produkter och tjänster till stora delar av den internationella tandimplantat-branschen, och ortopedi-branschen och säkert några andra branscher, som ligger inom medicinteknik. Det är ett alternativ.

– I den bransch vi jobbar är företagsuppköp vanliga, så alternativ två är att vi om fem år är uppköpta av ett stort ortopediskt företag, som vill ha vår teknik och är beredda att betala för den.

– Eller så kommer vi, som ett tredje alternativ, kunna erbjuda våra tjänster via strategiska partnerskap med olika underleverantörer till implantat-företagen, och kan då nå en bredare marknad.

– Oavsett vilken väg vi tar, handlar det om att utveckla ett bärkraftigt bolag och växa snabbt på den internationella implantatmarknaden.

 


Webb / promimic.com

Text: Mattias Åkerberg

Foto: Paul Wennerholm