Chalmers_Ventures-Amferia- Startup Stories

Amferia löser världsproblem med innovativt plåster

Slå dig ner vid runda bordet. Där sitter redan Anand Kumar Rajasekharan, Saba Atefyekta och Martin Andersson från Amferia. Samtalet kan börja. Låt oss kalla leken för ”Korta frågor, långa svar.” Nu kör vi.

 

Vad gör Amferia?

Anand: Vi är en startup som utvecklar medicinska produkter för att bekämpa antibiotikaresistens. Vår första produkt är ett sårplåster som dödar bakterier som kommer i kontakt med det. Plåstret förhindrar att bakterierna sprider sig samtidigt som det bromsar infektionen. Vi har testat plåstret på många olika bakteriestammar och funnit att det fungerar mycket effektivt också mot de stammar som är resistenta mot den antibiotika som vi använder idag.

 

Hur startade detta?

Martin: Jag är professor i materialvetenskap här på Chalmers och både Saba och Anand har varit doktorander hos mig. De senaste fem åren har vi forskat tillsammans; Anand har fokuserat på bio-material och Saba har fokuserat på hur vi kan förhindra infektioner, till exempel på implantat. När vi i projekten började att 3D-printa material såg vi hur det påminde om ett plåster. Under en världskongress i Montreal satt vi tre och diskuterade. Det var i maj 2016. Där och då föddes idén om att kombinera dessa båda forskningsprojekt; vi hade hittat en gemensam nämnare. Kanske kan vi rikta in oss på att förebygga infektioner och därmed bidra till att människor inte behöver söka vård? Som det ser ut i dagsläget är det svårt att förebygga bakterieinfektioner, och speciellt de som är orsakade av resistenta bakterier.

 

Det här plåstret är bara vår första produkt. Om 10 år är vi ett globalt företag och vi finns i länder där behovet är som störst. Vi hoppas bli en del av lösningen som gör att vi kan spara in på antibiotika. Vi vill bidra till att det här inte är ett världsproblem år 2050.

 

Hur stort är problemet?

Saba: Världshälsoorganisationen, WHO, ser antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot mänskligheten, så det är verkligen ett stort problem. Om du reser till ett land som har hög förekomst av resistenta bakterier och får ett mindre sår, det kan vara från en glasskärva på stranden, kan du få en allvarlig infektion, och det finns ingen antibiotika som biter. Då kan du vara illa ute; ett sådant litet sår kan få drastiska konsekvenser. Och problemet kommer att öka; om vi inte får till en förändring är kalkylen dyster: år 2050 kommer antibiotikaresistens skörda fler dödsoffer än cancer. Störst är problemen i Östeuropa, stora delar av Afrika, sydöstra Asien och Indien.

Anand: Siffror som vi tagit del av visar att minst 5 miljoner människor idag är drabbade av hudinfektioner orsakade av antibiotikaresistens. Och det är verkligen lågt räknat; mycket faller utanför rapporterna, eftersom människor många gånger får en allvarlig blodinfektion innan de hinner söka vård. Antalet människor som riskerar att dö av infektioner som dessa är nära 1 miljon. Jag kommer från Indien, och i tidningarna där står det varje dag om nya utbrott av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier- Jag har släktingar som fått hudinfektioner, de har jobbat ute på fälten och fått ett sår på foten eller handen av en sten eller en spik, och blivit sängliggande under en lång tid. Så problemet är stort och mycket utspritt.

 

Vad är grejen med plåstret?

Anand: Det här plåstret tar död på bakterier och steriliserar såret, utan att på något sätt skada oss eller hudens celler. Plåstret innehåller ingenting som går in i vårt blodomlopp; allt det gör är att tillåta såret att läka. Det tar kål på bakterierna genom att störa strukturen i bakteriernas membran, alltså dess cellvägg. Den teknik vi använder liknar hur kroppen själv biologiskt bekämpar bakterier, genom att fysiskt bryta ner cellväggen i bakterien. Det fungerar på alla typer av sår på huden, och är ett effektiv sätt att direkt döda baktierierna i såret. Det besparar sjukvården enorma pengar, och det sparar den drabbade mycket tid när plåstret hjälper kroppen att självläka.

 

Är det testat på människor?

Saba: Vi har utfört hundratals bakteriella tester; vi har testat såväl gramnegativa som grampositiva bakterier och de allra farligaste bakterierna, alla med överraskande goda resultat. Vi har också gjort jämförande tester med andra plåster och skillnaden är markant. Men nej, vi har ännu inte testat det på människor. Det är mycket svårt att på förhand göra en omfattande studie på människor och det är svårt att till 100 procent kontrollera testet. På sikt kommer vi självklart att låta människor och marknaden utvärdera produkten och ge oss feedback.

Chalmers_Ventures-Amferia-2

Var är Amferia nu – om 10 år?

Martin: Vi bolagiserade Amferia i september 2018, med målet att kommersiella tekniken. Dessförinnan har vi utvärderat marknaden, genomfört labbtester och satt oss i kontakt med företag som säljer produkter som behandlar sår. Vi har fått god hjälp av Chalmers Innovationskontor och självklart också av Chalmers Ventures, där vi är ett Accelerator-företag. Vi har en första prototyp och undersöker nu vilka steg som krävs för att producera och paketera plåstret på bästa sätt. Vi ser inga som helst hinder för att börja massproducera plåstret. Vi tittar på vilken affärsmodell och vilka distributionskanaler som vi ska använda oss av; i det här stadiet är vi verkligen öppensinnade och driver framåt med målet att hjälpa människor att förebygga infektioner.

Anand: Det här plåstret är bara vår första produkt. Om 10 år är vi ett globalt företag och vi finns i länder där behovet är som störst. Vi hoppas bli en del av lösningen som gör att vi kan spara in på antibiotika. Vi vill bidra till att det här inte är ett världsproblem år 2050.

 

Vad är det bästa med att driva bolag?

Saba: Att vi gör business av vetenskap. Det är en mäktig wow-känsla. Det är kittlande att ta produkten från labbet till marknaden, och att förhoppningsvis kunna rädda människors liv. Vi tror och hoppas kunna göra skillnad. Det vore fantastiskt.