Parans

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom innovativ teknik och design. Systemet fångar in och leder vidare solens strålar in och genom fastigheten – djupt in och långt från fönster – och sprider det på ett upplevelserikt sätt.

Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och globala arbetsgivare över hela världen.