EmbeDL

EmbeDL AB (bolaget) grundades 2018 av Professor Devdatt Dubhashi, som leder avdelningen för Machine Learning and Algorithms på Chalmers Tekniska Högskola samt AI forskaren och entreprenören Hans Salomonsson. 

EmbeDL arbetar mot ett AI-område som kallas för Deep Learning, vilket är den teknik som används i mer avancerade och komplexa applikationsområden som exempelvis att känna igen bilder, ljud, text och för att förstå sin omgivning. 

EmbeDL löser ett stort problem för bolag som använder Artificiell Intelligens (AI) inom olika användningsområden. Övergripande kan man beskriva AI och dess utmaningar enligt följande: AI = Big Data + Algoritmer + Datorkraft. En stor begränsning i dagens AI system är att algoritmerna (eller de så kallade neurala nätverken) genomför tunga beräkningar på en stor mängd data som kräver hög energiförbrukning och dyr beräkningshårdvara för att exempelvis känna igen olika detaljer i bilder, ljud eller text. EmbeDLs unika mjukvara optimerar kärnan i AI systemet, de neurala nätverken, så att de blir snabbare och mer energieffektiva men samtidigt behåller sin tillförlitlighet.