PRESS & MEDIA

TRYCKSAKER

Årskommunikén är vår årsberättelse där vi offentliggör vårt bokslut, nyckeltal och viktiga händelser för verksamhetsåret.

Sneak Peek är vårt magasin med en beskrivning av alla våra portföljbolag. Du hittar också ett urval av mer djupgående Startup Stories, med några av våra bolag som berättar om byggandet av morgondagens tillväxtbolag.

Årskommuniké 2020

Att göra skillnad på riktigt, där hållbar innovation och en framgångsrik affär går hand i hand – det är kärnan bland våra bolag. Det är med stor stolthet vi kan visa upp Chalmers Ventures portföljbolag som under 2020 visat på stora framgångar och förmåga att anpassa sig utefter en förändrad världsbild.

Årskommuniké 2019

2019 var ett år som präglades av stora framgångar för såväl Chalmers Ventures som för bolagen i vår portfölj. Engagerade människor med värdeskapande och kunden i fokus uppbackat av en kapitalstark marknad har gett resultat.

Sneak Peek 2019

Här presenterar vi alla våra portföljbolag. Du hittar också ett urval av 11 mer djupgående Startup Stories med bolagen TRINE, Sigmastocks, RaceONE, Evispot, RideQ, Revibe, Atium, 1928 Diagnostics, Mimbly, Minalyze och Detecht.

Sneak Peek 2018

Här presenterar vi alla våra portföljbolag. Du hittar också ett urval av 6 mer djupgående Startup Stories med bolagen Ophena, RaceONE, Amferia, Dialogtrail, Metry och Modvion.

NYHETSARKIV