PRESS & MEDIA

TRYCKSAKER

Årskommunikén är vår årsberättelse där vi offentliggör vårt bokslut, nyckeltal och viktiga händelser för verksamhetsåret.

Sneak Peek är vårt magasin med en beskrivning av alla våra portföljbolag. Du hittar också ett urval av mer djupgående Startup Stories, med några av våra bolag som berättar om byggandet av morgondagens tillväxtbolag.

Årskommuniké 2019

2019 var ett år som präglades av stora framgångar för såväl Chalmers Ventures som för bolagen i vår portfölj. Engagerade människor med värdeskapande och kunden i fokus uppbackat av en kapitalstark marknad har gett resultat.

Årskommuniké 2018

Långsiktighet ger resultat. När Chalmers Ventures offentliggör sin årskommuniké för 2018, redogör man för ett år rikt på både händelser och framgångar. Det positiva resultatet markerar att vår modell fungerar – nämligen att arbeta långsiktigt med att utveckla och investera i morgondagens tillväxtbolag och entreprenörer.

Sneak Peek 2019

Här presenterar vi alla våra portföljbolag. Du hittar också ett urval av 11 mer djupgående Startup Stories med bolagen TRINE, Sigmastocks, RaceONE, Evispot, RideQ, Revibe, Atium, 1928 Diagnostics, Mimbly, Minalyze och Detecht.

Sneak Peek 2018

Här presenterar vi alla våra portföljbolag. Du hittar också ett urval av 6 mer djupgående Startup Stories med bolagen Ophena, RaceONE, Amferia, Dialogtrail, Metry och Modvion.

NYHETSARKIV