Yoleans visuella planering för byggproduktion lovordas av NCC

Yoleans visuella planering för projektering och produktion inom byggbranschen har börjat generera positiva erfarenheter bland kunder och användare. Per Öberg, ansvarig för digitalisering på NCC Infrastructure och styrelsemedlem på Lean Forum Bygg, skrev i ett inlägg att samarbetet fallit väl ut tack vare engagerad personal från NCC som hjälpt Yolean att utveckla ett ”smakfullt sätt att dokumentera” den visuella planen. Per lyfter också fram det faktum att utvecklingsarbetet bedrivits parallellt med full drift och ”visar att det fungerar riktigt bra”. (Inlägget kan läsas här).

Inlägget visar på att den delikata balansgången mellan att ta fram ett verktyg som är snabbt och lättanvänt (för att inte utgöra en barriär i planering och uppföljning) och samtidigt kraftfullt nog att kunna stötta även ett komplext projekt som utbyggnaden av Barnsjukhuset på Östra Sjukhuset i Göteborg är svår men att Yolean tillsammans med NCC lyckats väl. Målet är att nu att sprida metoden och systemet för att hjälpa våra samhällsbyggare att öka effektiviteten, dels genom förbättrad samordning inom byggprocessen och dels genom effektiv hantering samt förebyggande av avvikelser. 

Fokuset för Yolean framöver ligger inte bara på produktion och projektering utan på att också inkludera stöd för visuell planering genom hela byggprocessen. På agendan ligger även komplettering med hantering av erfarenheter, kunskap och standardiserade arbetssätt. 

”Om visuell planering handlar om ”vem” som gör ”vad” och ”när”, handlar erfarenhet och kunskapsdimensionen om att även koppla på ”varför” och ”hur” som ett stöd till den visuella planen” säger Dag Bergsjö, en av Yoleans grundare.

NCC och Lean Forum Bygg anordnar ett seminarium där metoden och systemet demonstreras av NCCs egna personal: klicka här för att läsa mer. 

För mer info om Yoleans produkter inom bygg: www.yolean.com/bygg

——————————————————

 För mer information:
Dag Bergsjö
dag.bergsjo@yolean.com
+46 (0) 768936368