Från vänster: Magnus Orrebrant, vd Vehco, Magnus Gunnergård, medgrundare Vehco, Stefan Albertsson, vd Addsecure Group /// Foto: Addsecure & Vehco

Startup Stories: Vehco säljs till AddSecure group

Vehco grundades under tidigt 2000-tal av studenter på Chalmers Entreprenörskola. Nu säljs bolaget vidare i en storaffär till Addsecure. Vehco har gjort en lång entreprenörsresa tillsammans med Chalmers tekniska högskola där Chalmers Ventures varit en av huvudägarna. Vehco gör i och med försäljningen en exit helt i linje med Chalmers Ventures investeringsstrategi.

– Detta är precis den här typen av entreprenörsresa som vi på Chalmers Ventures jobbar för, säger Linnéa Lindau, vd Chalmers Ventures. Vi har i olika perioder följt med Vehco som en närvarande och hållbar affärsutvecklare och ägare. Ett bolag som Vehco byggs inte över en natt, och här har teamet visat vad det innebär att göra en långsiktig och mogen affärsuppskalning. Vi är både gleada och stolta över den insats som entreprenörerna och alla i vårt team gjort. 

 

Hello idea – meet our students

Allt började med att en företagsidé som fick en chans. Ett av programmen på Chalmers Ventures, Encubation, drivs i samarbete med Chalmers Entreprenörskola. I programmet kan externa idégivare som forskare och innovatörer komma in som idégivare. Denna idé tar sedan Chalmers Ventures och matchar med ett studentteam från Chalmers Entreprenörskola. Studenterna blir då själva entreprenörerna som får bygga bolaget. Detta är ett helt unikt koncept som startades av Mats Lundquist på Chalmers tekniska högskola. Mats är också en pionjär inom entreprenörskap och en av Sveriges enda professorer inom ämnet. Att  våga satsa fullt ut på att ha studenter som entreprenörer kan låta djärvt för många, men för Mats har det alltid varit en självklarhet att konceptet skulle fungera.

– När jag skrev min avhandling inom produktutveckling i industrin såg jag att de team som lyckades bäst hade både roligt samtidigt som projekten var mer framgångsrika och tog mindre tid, säger Mats. Genom att låta studenterna arbeta i skarpa projekt så skapar vi en pedagogik där studenterna blir motiverande att lära sig och istället för att få en utbildningspush.

Mats såg tidigt att det fanns en massa kunskap som inte kom till nytta i samhället för att de låg kvar hos innovatörer och forskare. De saknade ofta just en drivande motor för att bolagisera idén så den kan komma till nytta.

-Vi ville därför koppla ihop nya idéer och kunskap med drivna entreprenörer, fortsätter Mats.

Vi ville koppla ihop nya idéer och kunskap med drivna entreprenörer

Mats berättar vidare att idén kom från en person (Anders Tingström) som tänkte mellan branscher. Genialiteten i idén menar Mats var att koppla ihop dåtidens telekom in med en ganska traditionell lastbilsbransch.

-Det fanns en hel del tunga investeringar hos både Scania och Volvo i det som då hette telematik, men det lyfte aldrig, säger Mats. Vehco lyckades skära emellan dessa block blev ett märkesoberoende alternativ med hög användarvänlighet. Att kunderna dessutom kunde spara in stora bränslekostnader gjorde att det nästan blev svårt för branschen att säga nej till tjänsten.

// Mats Lundquist, professor i entreprenörskap på Chalmers. Grundare av Chalmers Entreprenörskola. Foto: Chalmers Ventures //

Kunden i fokus

Det Vehco lyckades med som team var att de från dag ett ville låta sig coachas i att hitta användarvänliga lösningar. Idag skulle vi kalla lösningarna för appar. Målet var en tjänst som både åkerier och chaufförer skulle uppskatta. Vehco jobbade ”smartsnålt”. Ett begrepp som teamet myntade.

-Vehco lyckades nå fram med en hundradel av pengarna jämfört med Volvo och Scania, och kunde ändå leverera tjänster som kunderna hade glädje av och tjänade pengar på.

Man ska även minnas att bolaget bildades i ett tufft klimat precis efter det att It-bubblan sprack. I regionen hade VGR gått in och erbjöd mjuka lån. Dessa lån räddade bolag som Vehco. Alla komponenter tillsammans; entreprenörskolan,  inkubatorn som idag är Chalmers Ventures och VGR:s mjuka lån, menar Mats är viktiga komponenter i framgången. Men han vill också lyfta fram hur detta är en kraftansamling av många och inte en enskild så kallad hjälte-entreprenör.

-Detta är inte en hjälte-entreprenörs-exit, utan här finns flera hundra hjältar som arbetat under många år med att ta sig fram tillsammans. Det är många som ska hyllas för detta: privata och publika aktörer, utbildningen och inkubatorn. Alla har dragit ett strå till stacken. Detta visar på hur modellen för entreprenörskap ser ut i Göteborg och på Chalmers. Det handlar om co-creation. Det vi kallar Entrepreneruship. By Chalmers.

 

Snabb som en gasell, miljöpriser och Europa i siktet

Tidigt 2001 kom idégivaren Anders Tingström in med en företagsidé till Chalmers Entreprenörskola. Idén bedömdes som god och ett team med unga mastersstudenter tog sig an att se om det gick att bygga en hållbar affär utifrån idén. Vehco började rulla.

Vehco tog fram system för transport- och logistikmarknaden där kunden kunde övervaka fordon och frakt. 2002 lanserades konceptet Co-Driver, som grundsystemet heter, på den svenska marknaden. Bara två år senare, 2004, var Vehco ledande i sitt produktsegment. Kundstocken dubblerades snabbt och efter 2009 års förvärv av Danska Comlog A/S, blev Vehco en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden inom mobil kommunikation för tunga fordon. Expansionsstrategin tog sikte på Europa och förvärvet av franska ELOmobile gav både ett bredare produktutbud och en starkare närvaro på kontinenten. Vehco har under resan fått en rad utmärkelser som bland annat ungt Gasellföretag i Dagens Industri samt prisats för de miljöinsatser tekniken möjliggjort för Vehco’s kunder.

 

Medgrundaren Magnus har följt med hela vägen

Magnus Gunnergård är en av medgrundarna. Han berättar om Vehco’s start från sitt perspektiv.

-Jag får säga att jag ju inte var en given entreprenör på den tiden. Mer av en fordonsintresserad kille som kände att detta projektet skulle bli perfekt innan jag börjar på Volvo, säger Magnus Gunnergård, medgrundare Vehco, och skrattar till. Att jag skulle bli min egen arbetsgivare fanns inte på kartan.

Entreprenörskolans struktur var helt grundläggande för vår framgång.

Magnus berättar om  den struktur som Entreprenörsskolan gav genom att tvinga studenterna till att kanalisera sina kreativa idéer genom både moment som marknadsundersökningar och affärsplan.

-I början var vi kreativa och naiva, menar Magnus. Men vi fick en struktur genom entreprenörsskolan som var helt grundläggande för vår framgång.

 

En idégivare som vågar backa upp

Anders Tingström är människan bakom idén. Anders tillskriver framgången till teamet.

Det har verkligen varit jättekul att få göra detta tillsammans med grundarteamet. Vi fick så bra stöd av Chalmers genom hela processen och Chalmers Entreprenörskola är helt rätt koncept. En viktig del i framgången är också att vi fick en bra mix av både en äldre mer erfaren person och tre unga, drivna studenter, säger Anders Tingström, idégivare och medgrundare i Vehco.

Anders bakgrund var inom telekom och han hade tidigare jobbat inom olika Erikssonbolag. Vändningen kom 1999 när Anders besökte en bilmässa i Japan. Där insåg han hur avancerade systemen var som lastbilar hade, och att det fanns möjligheter för en marknad inom det segmentet.

-På mässan formades idén med utveckling av system för tunga fordon, säger Anders. Jag började höra mig för inom branschen. De flesta trodde att de stora bolagen skulle slå ut mig. En del sa åt mig att det skulle vara mer lönsamt att stå i en iskall dusch och riva sönder tusenlappar. Men min egen mardröm är att i framtiden, när jag är gammal, träffa min digitala tvilling som är den person jag skulle kunnat bli och jag inte vågat satsa. Så jag beslutade mig för att köra.

Anders lyfter också upp hur roligt han tycker det är med alla de arbetstillfällen som Vehco skapat och produktens minskning av dieselförbrukning hos fordon.

– Det är också givande att kunna fått arbeta fram en så lyckad produkt och tjänst som verkligen gjort något positivt för miljön och klimatet, menar Anders.

 

Samarbeten och deadlines

Magnus Gunnergård som är en av studenterna och medgrundarna menar att rätt idégivare i teamet är grundläggande för att få allt att snurra.

-När vi jobbade långt mycket mer än 40 timmar i veckan så kunde naturligtvis Anders inte vara med hela tiden eftersom han även hade annat att arbeta med. Men genom hela resan litade han på oss och gav oss förutsättningen för att lyckas. Ibland tror jag inte att idégivare förstår hur viktig den tilliten är.

Redan efter examen i december 2001 hade Vehco satt en deadline: Lastbilsmässan på Elmia i Jönköping i augusti 2002.

-Eftersom det vara är mässa var annat år så hade vi inget val mer än att bli färdiga med vår första produkt, minns Magnus. Vi kunde ju inte dyka upp med något som inte fungerade. Och vi lyckades.

En av framgångar till produkter ser Magnus i att de jobbat med mjukvara som de hela tiden kunnat uppdatera efter kundernas behov. Längs med vägen har feedback från kunder varit en kritisk komponent. Vehco har tagit vara på den nya möjligheten att kunna uppdatera mjukvara genom luften och gradvis bygga vidare kundnyttan.

Passionen för arbetet är det inget fel på. Efter 17 år ser Magnus det som att det mest spännande ligger framför.

-Att fortsätta i ett eget bolag är ett kontinuerligt beslut. Jag tyckte både branschen var spännande samtidigt som produkten naturligtvis blir en baby som man lever med. Men det har aldrig varit roligare än det är nu och tillsammans med en fokuserad ägare som vi får i AddSecure Group vill jag fortsätta utveckla Vehco’s produkter, avslutar Magnus.

 

Chalmers Ventures som en aktiv ägare

Chalmers Ventures investeringsstrategi bygger på att investera i teknikbolag i tidiga faser. Det gäller att både se potentialen samtidigt programmen hela tiden är närvarande i att stötta, coacha och affärsutveckla. Att vara en delägare i ett bolag kräver också ett aktivt ägarskap. Under åren fram till exit har Chalmers Ventures varit med och skapat förutsättningar för Vehco’s utveckling. Chalmers Ventures har i egenskap av huvudägare också ansvarat för exitprocessen och varit med i försäljningen hela vägen till mål.

-Vi ser nu en ny, aktiv ägare i AddSecure Group, säger Pontus Ottosson, Head of Investment på Chalmers Ventures. Det har varit en lång resa – som alltid med en stor exit – och då är vi extra glada för Vehco när en stabil  köpare som AddSecure Group kommer in i bilden. Vi ser också att den strategi vi tillämpar med ett nära och aktivt ägande i våra bolag faktiskt spelar roll i det långa loppet.

Ulrika N. Everingham som har drivit exitprocessen från Chalmers Ventures lägger till:

-Aktieägarna letade efter en köpare med kapital och struktur att stödja ytterligare tillväxt och uppskalning. Med AddSecure Group som ägare kommer Vehco’s potential att bli bäst realiserad, säger Ulrika N. Everingham, Investment Manager, Chalmers Ventures.

 

En modell som håller 

Det finns många delar som spelar in när ett bolag ska kunna växa. En viktig del för Vehco var att organisationer som exempelvis VGR gav tidiga såddlån. En annan del är själva arbetssättet som Chalmers Ventures bygger upp verksamheten på. Chalmers Ventures modell är unik när det kommer till universitetsanknutna inkubatorer.

-Att hamna där Vehco är idag är ingen slump, säger Linnéa och fortsätter. Eftersom vi på Chalmers Ventures faktisk blir delägare i bolagen så ställer det även vissa krav på oss själva. Det innebär att vi inte har en relation gentemot bolagen där vi är dikterande utan istället dedikerade. Vi försöker verkligen stå med våra bolag i vått och torrt. När det är blåsigt finns vi med, och när det som nu är framgångar så ser vi till att göra det lilla extra för att en exit ska bli så bra som möjligt. Sedan är det inte alltid utfallet blir lyckosamt, och då behöver det avslutas på affärsmässiga grunder, men det här är vårt anslag när vi går in i bolagen. 

linnea-lindau-chalmers-ventures

// Linnéa Lindau, vd Chalmers Ventures |  foto: Chalmers Ventures //

Det handlar om människor som reser sig på nio, som vågar ta en risk, som verkligen förstår vilket värde kunden behöver få ut.

Vehco’s framgång handlar också om entreprenörernas karaktär i kombination med ett aktivt ägarskap.

-Människor, säger Linnéa. Det handlar om människor som reser sig på nio, som vågar ta en risk, som verkligen förstår vilket värde kunden behöver få ut. Vi har förmånen att få arbeta med precis den sortens entreprenörer varje dag. Det är just det som jag tror en så viktig del av framgången för bolagen inom Chalmers Ventures. Vi är med och matchar tekniklösningen med rätt problem och rätt resurser genom entreprenörerna och investeringskapital. Det tror vi ger förutsättningarna för att lyckas.