Tre portföljbolag får totalt 4,3 MSEK från Energimyndigheten

Energimyndighetens uppdrag är att bidra till en ökad innovationstakt för att snabbare ställa om till ett hållbart energisystem. Genom myndighetens olika stödverktyg kan risken sänkas för innovatörer, finansiärer och tidiga industriella kunder som vill utveckla, finansiera eller börja använda nya innovativa lösningar inom hållbar energi.

Ifjol utlyste Energimyndigheten stöd till utveckling av nya innovativa  lösningar i tidig fas med syfte att bidra till en ökad innovationstakt inom energi. Av många sökande beviljades 30 företag stöd och fick dela på totalt 42 miljoner kronor. Från Chalmers Ventures fick Mimbly, Modvion och Epishine totalt dela på 4,3 MSEK. 

Mimbly – Vattenrecirkulation vid tvätt
Idag förbrukas det onödigt mycket drickbart vatten vid tvätt. Mimbly har utvecklat en prototyp som visat sig spara en betydande del av vattnet per tvätt samtidigt som energibehovet minskas genom att värmen behålls i systemet så.

Läs mer på www.mimbly.net

Stöd: 0,3 MSEK

Modvion – Vindkraftstorn i trä
Modvion utvecklar vindkraftstorn i biobaserade material vilket minskar koldioxidutsläpp jämfört med järnkonstruktioner och förenklar transport av höga tornkonstruktioner. Projektet syftar till att verifiera konstruktionen genom mekaniska tester i labb samt att bygga och utvärdera en 30 meter hög prototyp.

Läs mer på www.modvion.com

Stöd: 2,0 MSEK

Epishine – Organiska solceller
Epishine utvecklar och kommersialiserar organiska solceller som kan integreras på en mängd olika ytor på ett flexibelt sätt. Målet är att bli en av marknadens mest resurseffektiva och billigaste solceller per kWh. Projektet syftar till att verifiera tekniken tillsammans med kund.

Läs mer på www.epishine.se

Stöd: 2,0 MSEK

Ny möjlighet att söka

Fler bolag har möjligheten att få stöd i pågående ansökningsomgång av Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus. Stödet riktar sig till bolag som kommit en bit i utvecklingen av sin innovation.

De projekt som stöttas handlar om att ta fram och testa en ny prototyp tillsammans med en industriell kund. Grundkraven är att de innovationer som stöttas ska ha ett tydligt kommersiellt fokus, energirelevans och potential att spridas i stor skala på den globala marknaden.