Swedish Algae Factory tar in kapital

Från pressrelease 20180928

Swedish Algae Factory utvinner ett högteknologiskt material från kiselalger, en hittills relativt outnyttjad förnybar resurs.

Användningsområden för materialet, kiselskal, är många. De är naturligt designade för infångning av synligt ljus, blockering av skadligt UV-ljus samt absorbering och avgivning av kemiska substanser. Det kan användas inom hudvård, kosmetik, färger och plaster, samt för att öka effektiviteten av solpaneler.

Dagens kemikalier för dessa användningsområden är ofta inte speciellt bra för vår miljö eller hälsa. Swedish Algae Factory’s naturliga kiselskal är effektivare och mer miljövänligt som solskydd, fuktgivare och absorbent.

Swedish Algae Factory’s produktion renar miljön. När algerna växer, renar de fosfor- och kväverikt vatten från en landbaserad fiskodling och absorberar koldioxid. Algerna producerar, utöver skalen, en värdefull näringsoch oljerik organisk biomassa som kan användas för att producera hållbart fiskfoder, bränsle och ekogödsel.

”Vi siktar på att bli en ny svensk basindustri. En cirkulär basindustri som producerar ett nytt naturligt smart material, och där vattenreningen och den organiska biomassaproduktionen långsiktigt bidrar till en mer hållbar livsmedelsförsörjning.”

– Sofie Allert, VD och medgrundare

Ny investor blir Walerud Ventures som investerar i Swedish Algae Factory tillsammans med tidigare ägare i samband med att bolaget erhåller ett EU-bidrag. Caroline Walerud går med i styrelsen och jobbar operativt med affärsutveckling och investerarrelationer. Styrelseledamot Jan Svärd, fd VD på Akzo Nobel, utökar också sitt ägande.

Läs mer på:

http://swedishalgaefactory.com/news/

https://digital.di.se/artikel/walerud-ventures-investerar-i-hennes-superalger

Swedish Algae Factory är ett portfoliobolag hos Chalmers Ventures.