Byggnads går in och stöttar utvecklingen av Scaffcalcs digitala plattform

Felaktigt konstruerade byggnadsställningar har blivit en dödsfälla och det sker mellan 40-50 ställningsras varje år i Sverige. Nu går Byggnads in och stöttar utvecklingen av en digital plattform som med kraftfulla algoritmer ska göra ställningarna säkrare.

Utan ordentliga beräkningar kan konstruktionen av en byggnadsställning både bli kostsam och i värsta fall, utgöra en livsfara. En kraftig vind kan få en hel ställning att rasa om den inte är rätt förankrad. Faktum är att den senaste tidens kraftiga vindar har orsakat flertalet ras av byggnadsställningar bara i Göteborgsområdet. Det var det som fick Kevin Walian och Viktor Skoglund att starta Scaffcalc, ett webbaserat program som beräknar säkerheten för byggnadsställningar på ett ögonblick.

Nu går Byggnads in och stöttar utvecklingen av en digital plattform som med kraftfulla algoritmer ska göra ställningarna säkrare.

– Många olyckor i branschen är kopplade till felaktiga och osäkra byggnadsställningar. Under våra kontroller har vi märkt att många arbetsmiljöansvariga och chefer saknar tillräcklig kunskap. Förhoppningsvis kan den här appen ändra på den saken, säger Ulf Kvarnström arbetsmiljöansvarig Byggnads till Branschaktuellt.


Ta del av hela artikeln på Branschaktuellt här. 
För mer information om Scaffcalc, besök www.scaffcalc.se.