Rädda och framtidssäkra svenska innovationer – fyra åtgärds­paket riktade till innovationsföretag

Pressmeddelande FUHS & SISP 2020-03-25:

Föreningarna för de lärosätesanknutna holdingbolagen, FUHS, och svenska branschföreningen för inkubatorer och science parks, SISP, vill härmed presentera förslag till fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

  • Bidrag via Vinnova till innovationsföretag om sammanlagt 1,5 miljard kronor.
  • Ägarkapital via holdingbolag och såddkapitalbolag om sammanlagt 0,6 miljard kronor.
  • Mer villkorslån via Almi om 0,5 Mkr och riskkapital via Almi Invest om 1 miljard kronor.
  • Anslag till utförare som stödjer innovationsföretag om sammanlagt 0,35 miljard kronor.

Medlen kan transfereras via upparbetade kanaler, såsom Vinnova, Almi-koncernen, Energimyndigheten, Tillväxtverket och oss själva, för att bistå i krishanteringen och omställningen. Med det rådande krisläget vill vi erbjuda regeringen att nyttja våra kärnkompetenser liksom de nationella infrastrukturer som vi utgör – till att sätta fokus på att rädda innovationer viktiga för hela världen och på att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innovationsföretag, såväl nystartade som växande.

Hela åtgärdspaketet hittar du här.

För mer information kontakta:
Klementina Österberg
Verksamhetsstöd, FUHS
klementina@ventures.gu.se
070 – 440 11 90

Johan Ödmark
Vd, SISP
johan.odmark@sisp.se
070 – 781 19 70