Pressrelease: Uppstickaren Trovisio utmanar konsultbranschen och för samman köpare med konsult

Hos Trovisio kan köparen av konsulttjänster söka på personlighet och drivkraft hos konsulterna för en bättre matchning. | Foto: Trovisio, Envato Elements

Efter lång erfarenhet som säljare och ledare inom teknik-, IT- och managementkonsultbranschen tog grundarna av Trovisio sig en funderare. Konsultbranschen kändes inte lika spännande längre. Relationsbyggandet med kunderna, som varit nerven i arbetet för att bygga lösningar mellan kund och leverantör, försvann raskt i takt med att ramavtalen “tog över” marknaden. Dessutom upplevde grundarna att det var svårare för köparen att verkligen få rätt kompetens och för konsulten att få ett riktigt intressant och utvecklande uppdrag.

– Vi såg att gamla strukturer hindrade möjligheten till bättre samverkan mellan konsult och köpare. Detta måste ändras och nu vill vi se till att köparna får tillbaka kontrollen att själva välja vilka konsulter de vill anlita samt att konsulten får möjlighet att nå köparna direkt, säger Lennart Nilsson, VD och grundare till Trovisio.

Ramavtal kan stå i vägen för att hitta rätt kompetens

Säljare och konsult i mindre, specialiserade konsultbolag har numera allt svårare att nå fram med sitt erbjudande till de större bolagen. Det finns många gånger inte tid för chefer hos köparen att ta samtal med alla leverantörer och dessutom förlitar sig allt fler på större ramavtal för konsultupphandling. Detta kan först verka som en bra idé, eftersom större konsultbolag sitter på många kontakter och genom detta borde kunna erbjuda fler namn vid en upphandling. Trovisio menar att detta lätt kan bli en fälla eftersom köparen inte har överblick över de olika konsulternas kompetens utan måste lita på konsultbolaget som har ramavtalet. Genom Trovisios transparenta system kan köparen istället få en direktkontakt med konsulten, vilket i slutändan ger en mer effektiv upphandling.

– I många organisationer vill linje- och inköpsavdelningen agera på lite olika sätt. En utvecklingsavdelning har inte alltid högt förtroende för inköp, som de ofta menar vill pressa priser på bekostnad av kvalitet. Vice versa anser ofta inköp att linjen köper för dyra och för duktiga konsulter som inte är i linje med deras behov. Problem uppstår dessutom när kompetens hittas utanför gällande ramavtal och då inte kan köpas in utan dyra mellanhänder. Denna interna konflikt vill vi på Trovisio lösa, säger Urban Rystedt, ordförande och grundare till Trovisio.

Köparen ska direkt kunna hitta konsulten

Det är här som Trovisio ändrar på affärsflödet och ger initiativet tillbaka till köparen. Köparen kan genom Trovisio direkt se vilka konsulter som matchar behovet. Presentationen av konsulten fungerar också väsentligt annorlunda i Trovisios plattform.

– Ett problem vi sett är när köpare lägger ut en uppdragsförfrågan. Det som ofta händer är att de sökande naturligt anpassar sin personliga profil och information för att matcha tjänsten. Vi kommer därför inte lägga ut uppdrag utan istället se till att konsulter i systemet skapar så bra och ärliga profiler som möjligt. Dessa profiler kan sedan köparen matcha till sina behov, menar Lennart.

Trovisio liknar det vid hur resebranschen har utvecklats:

– Tänk på hur du köper resor nu för tiden. Allt färre går till en resebyrå och talar med en agent. Istället vet du som köpare vad du vill uppleva och vart du vill åka. Sedan söker du på utbudet som matchar dina behov, helt fritt från onödiga mellanhänder, säger Urban.

Värde för både konsulten och köparen genom DISC

Trovisio fungerar inte som de traditionella CV-modellerna. För konsulten innebär detta ett helt nytt sätt att ta sig vidare i arbetslivet. I Trovisios system lägger konsulterna inte bara in sin kompetens utan kan även göra en s.k. DISC-analys där drivkrafter och beteendeprofil tas fram. Detta gör att köparen kan få fram flera kandidater som har samma kompetens men helt olika personlighet och drivkrafter. Beroende på vilket team som behöver formas kan köparen med hjälp av Trovisios plattform få en mycket bättre matchning, som därmed ger en bättre leveransförmåga hos teamet totalt sett. Detta ger också alla teammedlemmar inklusive konsulten en väsentligt bättre arbetsmiljö. En parallell till fotbollsvärlden är att om du vill skapa ett framgångsrikt fotbollslag är det sällan rätt väg att bara använda vänsterbackar.

– Som konsult har du kanske arbetat med projektledning, men vill nu göra något annat. I Trovisios plattform visar du inte bara vad du gjort, utan även vad du vill göra i framtiden. Vi kallar det “skill desire”. Kombinerat med vilka drivkrafter och vilka beteenden du har enligt DISC, kan kunder enkelt se vilka typer av uppdrag som du därmed passar till och verkligen vill arbeta med, säger Lennart.


Bild: DISC står för: Dominance, Influence, Steadiness och Compliance

Lanserar nytt visuellt projektrum

Efter sommaren lanserar Trovisio sitt nya visuella projektrum. Ett nytänkande verktyg som innebär att köparen kan lägga upp existerande personal i systemet och genom detta få en helhetsbild av kompetens samt teamdynamik.

– Tänk dig att du kan se all din personal och dina team på ett och samma ställe enligt DISC-modellen. Du kan då enkelt upptäcka om du behöver förstärka ditt team med en viss typ av personlighet eller drivkraft. Som användare kan du även få förslag på både anställda och konsulter som matchar ditt behov. Något som hjälper dig att skapa en helt ny HR-strategi för att få hela ditt företag att leverera bättre resultat med gladare människor. När du har kul och mår bra, då ökar din förmåga och prestation, säger Urban.

Kontakt och mer info

Lennart Nilsson
VD & grundare
lennart.nilsson@trovisio.com

Trovisio är med i Chalmers Ventures Acceleratorprogram.

Läs mer om Chalmers Ventures Accelerator här