nyctea-chalmers-ventures

Pressmeddelande: Nyctea Technologies lösning ska förenkla tillverkning av livsavgörande läkemedel

Pressmeddelande: Nyctea Technologies: nytt bolag in i Tech Transfer på Chalmers Ventures.

:::

Biologiska läkemedel har revolutionerat våra möjligheter att behandla många sjukdomar. Ett aktuellt exempel är de läkemedel och vaccin som används mot covid-19. Men processen att ta fram nya biologiska läkemedel är lång, komplex och kostnaderna höga. Det färska bolaget Nyctea utvecklar en teknisk plattform som ska få bort de livsavgörande flaskhalsarna.

Nyctea Technologies som grundats av forskarna Gustav Ferrand-Drake Del Castillo och Andreas Dahlin på Chalmers Tekniska Högskola, har funnits i några månader, men den patentsökta tekniska plattformen som bolaget grundar sig på är sprungen ur många års forskning från Gustavs doktorandprojekt. Upptäckten handlar om en ny, unik metod för att fånga in och släppa ut proteiner från polymerytor med hjälp av elektrokemi.

–Vi hittade en nyckel till ett problem som ingen tidigare har lyckats visa upp en lösning på och som kan användas upprepade gånger samt med hög kapacitet. Vi ser en möjlighet att bioläkemedelsindustrin kan få stor användning av vår teknik, vilket kan bidra till att gemene man kan få livsavgörande behandlingar snabbare. Det känns otroligt sporrande, säger Gustav Ferrand-Drake Del Castillo, vd på Nyctea Technologies.

Ska lösa kundernas största problem

Syftet med plattformen är att förenkla bioläkemedelsindustrin och bioteknikers arbete med proteiner. Hittills har innovationen mötts med mycket stort intresse och bolagets utveckling har snurrat på i rekordfart. Ett samarbetsavtal med ett danskt företag för att industrialisera tillverkningsprocessen har tecknats. Närmast i tid ligger att arbeta med den tekniska utvecklingen, testa lösningen mot existerande och prata med användare och kunder.

–Nu är vår viktigaste uppgift att ta reda på vad som är våra kunders största problem och förstå hur vår teknikplattform kan utvecklas för att lösa de på bästa sätt, säger Felix Mossberg, affärsutvecklare på Nyctea Technologies.

Tar bort flaskhalsar för att uppnå full potential

Det är framför allt den komplicerade reningsprocessen där proteiner och andra bioläkemedelsubstanser separeras som gör dagens tillverkning av bioläkemedel utdragen och dyr. Och det är här Nyctea ska komma in med sin lösning.

–För att vi ska kunna använda den fantastiska potentialen som vi har med att kunna designa målsökande proteiner som attackerar sjukdomar fullt ut, måste vi få bort flaskhalsarna som gör att det tar tid och kostar mycket pengar. Det skulle till exempel kunna göra det möjligt att få fram vaccin och läkemedel mot pandemier som covid-19 ännu snabbare, och nya behandlingar kan nå ut mycket bättre till hela världens befolkning, säger Gustav.

Innovationsmiljön banade vägen till livsviktig impact

När Gustav inledde sin forskning hade han inte en tanke på företagande i framtiden. Uppmuntran och flera goda förebilder i forskningsmiljön på Chalmers har tillsammans med supporten från Chalmers innovationskontor och Chalmers Ventures, spelat en mycket viktig roll för att han skulle bli entreprenör och omvandla forskning till tekniska lösningar med livsviktig impact. Och nu ingår Nyctea i Chalmers Ventures preacceleratorprogram Technology Transfer.

–Det är otroligt givande för mig som coach att följa den resa Felix och Gustav gör. De har på ett målmedvetet vis tagit sig an uppgiften att verifiera affären och har på väldigt kort tid etablerat samarbeten med viktiga aktörer i både industrin och akademin. Att den patentsökta tekniken dessutom möjliggör flera applikationsområden minskar risken, och ökar möjligheten till impact på kort och lång sikt, säger Evelina Wängberg, Business Coach på Chalmers Ventures.

I ett första steg kommer bolagets inriktning vara reningsprocessen. På sikt ser Gustav och Felix att de kan komma in i fler processer för tillverkningen av bioläkemedel, som analys och ”drug delivery” och att deras teknik ska kunna hantera andra biomolekyler. I den preliminära tidsplanen finns en prototyp inom kort, kanske en första produkt det här året och vidare storskalig produktion året efter.

KONTAKT

Gustav Ferrand-Drake del Castillo
+46702746105
gustav@nycteatechnologies.com

—-

Fakta om Nyctea Technologies

Bolaget startades i september 2020 och utvecklar en teknisk plattform för bioläkemedelsindustrin. Den nya tekniken kan förenkla det idag komplicerade arbetet med proteiner och därmed få bort svåra flaskhalsar i tillverkningsprocesserna. Det gör i sin tur tillverkningen av nya läkemedel och behandlingar mycket snabbare och billigare, vilket i sin tur kan göra en avgörande skillnad för hela världens befolkning. Lösningen grundar sig på forskning på Chalmers tekniska högskola.

Bolaget består av Gustav Ferrand Drake Del Castillo, vd, medgrundare och doktor i kemi, Andreas Dahlin medgrundare, styrelseordförande och biträdande professor på institutionen för Kemi och kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, och Felix Mossberg, affärsutvecklare för Nyctea Technologies.