Parakey och Balder tecknar ramavtal

Pressmeddelande från Parakey AB
2020-05-18

Proptech-bolaget Parakey AB och fastighetskoncernen Balder har signerat ett ramavtal gällande fortsatt implementering av Parakeys produkter för digital nyckelhantering med mobil access i Balders bestånd.

Balder väljer mobila nycklar från Parakey

Parakey och Balder har en historia som sträcker sig tillbaka ända till starten av Parakey AB. Balder var, redan innan det ens fanns en färdig produkt, i dialog med Parakey. Balder har agerat rådgivare och kravställare till vad som idag är Parakeys plattform för digital nyckelhantering med mobil access. Sedan dess har flertalet fastigheter i Göteborg berikats och 1 000 tals hyresgäster försetts med digitala nycklar med mobil access från Parakey.

– Balder vill med hjälp av digitala tjänster och produkter utveckla erbjudande, arbetssätt och service till våra hyresgäster. Parakey fyller en funktion för detta med deras mobila access. Vi ser även framemot ett fortsatt nära samarbete i kommande spännande produktutveckling från Parakey, kommenterar Christofer Gleissman, strategisk inköpare på Fastighets AB Balder.

Skalbar plattform för digital nyckelhantering

Det tecknade ramavtalet innebär en lägre tröskel för implementation av Parakey i Balders samtliga fastigheter, oberoende typ av fastighet, verksamhet eller hyresgäst.

– Vi alla på Parakey är givetvis mycket glada och stolta, med samtidigt ödmjuka över att nu tecknat detta ramavtal med Balder. För Parakey är detta ytterligare ett erkännande på att vår lösning för digital nyckelhantering med mobil access har de funktioner och möjligheter stor som en fastighetskoncern som Balder efterfrågar. Vi har under 2019, b la på efterfrågan från Balder, utvecklat funktionalitet för att bättre hantera koncernstrukturer, flertalet olika verksamheter och affärsmodeller. Att vi redan nu ser resultat av detta är mycket roligt, säger Peter Wegdell, Head of Sales Parakey AB.

Om Parakey:

Parakey AB utvecklar och säljer digital nyckelhantering med mobil access för företag där en smartphone används för att kunna öppna låsta utrymmen såsom kontor, garage etc. En mobil nyckel distribueras digitalt via Parakeys molntjänst till hyresgäst och tjänsten administreras via Parakeys webbportal eller via integration. Parakey har idag över 100 000 unika användare med möjligheten att öppnar låsta utrymmen med sina mobiltelefoner.

Om Balder AB

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

För ytterligare information:

Peter Wegdell
Head of Sales, Parakey AB. peter@parakey.co

Christofer Gleissman
Strategisk inköpare, Fastighets AB Balder. christofer.gleissman@balder.se