Omen Technologies tar upp kampen mot cyberattacker och säkerhetshot – med ny, unik teknologi

Nu tar nystartade Omen Technologies steget ut i industrin. Bolaget som hittills har drivits som ett projekt inom Chalmers Ventures technology transfer, erbjuder en unik teknologi som kan rusta oss bättre mot allvarliga hot i vårt digitaliserade samhälle.

Våra uppkopplade system och industrier är sårbara – på senare tid har vi sett kärnkraftverk, stålverk och självkörande bilar hackas med avancerade metoder. Det är här Omen Technologies tänker komma in i bilden. Redan i namnet skönjs bolagets ambition. Illavarslande tecken ska kunna upptäckas och de mest svåridentifierade hoten mot uppkopplade industrier och system stoppas.

– Vi ser att vi kan göra reell skillnad för att kunna öka säkerhet och trygghet i många delar av samhället. Det gör oss oerhört motiverande. Om vår algoritm implementeras i industrier och bilar, kan vi till exempel säkra våra elnät från att riskera att slås ut betydligt bättre och bilar som är uppkopplade mot internet från att hackas, säger Oskar Boström entreprenör och affärsutvecklare på Omen Technologies.

Hög precision – avvikelser mäts i realtid
Jämfört med AI, machine learning och andra liknande teknologier har Omen Technologies algoritm många tydliga fördelar. Avsaknaden av en så kallad blackbox funktion gör allt transparant och möjligt att kontrollera. Den tar mycket lite datorkraft att köra, vilket gör den energisnål och är mycket lätt att implementera samt även att applicera inom många olika områden. Metodens höga precision är dess största fördel. Avvikelser mäts i realtid, så fort läget går från ok till fel talar algoritmen om det.

– I tester som vi hittills har gjort har alla attacker och avvikelser, även de mest avancerade kunnat upptäckas. Men vi ser även att vi kan upptäcka ”normala fel” eller mycket små förändringar i beteende på grund av skador eller slitage, vilket i sig öppnar helt nya dörrar för oss, berättar Oskar Boström.

Redan visat på stora framgångar
När uppfinnarna av algoritmen, Docent Magnus Almgren och doktoranden Wissam Auodi på Chalmers tekniska högskola skulle publicera sin forskningsstudie om teknologin fick de genast höra att de hade något unikt med stor potential och uppmuntrades att söka patent. Chalmers Ventures gick in som investerare och aktiv partner. Efter ett år i föracceleratorn technology transfer har nu projektet blivit till bolag och entreprenören Oskar Boström har kommit in för att komplettera Magnus och Wissam. Med på resan finns också affärscoachen David Storek på Chalmers Ventures.

– Omen Technologies har byggts runt en mycket lovande patentsökt algoritm som obönhörligt avslöjar avvikelser från det normala. De har redan lyckats visa stora framgångar i komplicerade IoT system, i en fabrik där tryck och temperatur kommunicerar direkt med molnet och i självkörande bilar. Som affärscoach ser jag just nu ingen gräns för var bolagets innovation skulle kunna få stor impact, säger David Storek

Siktet på industri 4.0, IoT och infrastruktur
I dagsläget finns ett flertal intressenter för partnerskap och pilotprojekt på gång. Än så länge i Sverige men ambitionerna är att nå utanför landets gränser. I segmentet industri 4.0 det vill säga smarta, uppkopplade fabriker och IoT ser de stor potential men även i feldetektion, ofta kallat predictive maintenence, inom industri och infrastruktur. Exakt var den trygghetsskapande algoritmen först landar är dock inte det viktiga. Omen Technologies övergripande ambition är att göra oönskade föraningar mer synliga, var och hur det behovet än uppstår.