NVIDIA förvärvar OptiGOT

OptiGOT är en tech startup med bas i 20 års forskning från Chalmers tekniska högskola. OptiGOT specialdesignar högpresterande VCSEL-lasrar för högeffektiv dataöverföring, konsumentavkänning och LIDAR. Tekniken är banbrytande och avgörande för avancerad testning, utvärdering samt analys av big data. Nu förvärvas OptiGOT av NVIDIA.

NVIDIA förvärvar OptiGOT

NVIDIA, marknadsledande inom grafikprocessorer (GPU) förvärvar OptiGOT. NVIDIA har sedan 1990-talet ritat om kartan för dator- och spelgrafik. Nu etablerar NVIDIA sig som en global aktör inom AI och superdatorer. GPU-utvecklingen riktas nu mot både avancerade datorer såväl som mot robotar och självkörande fordon.

Från forskning till globalt tillväxtbolag

OptiGOT har sitt ursprung i tech transfer mellan Chalmers Tekniska högskola och Chalmers Ventures. OptiGOT’s teknik bygger på över 20 års VCSEL-forskning vid Chalmers tekniska högskola av Anders Larsson, professor i optoelektronik och Johan Gustavsson, docent i optoelektronik. Båda grundare av OptiGOT tillsammans med dåvarande doktoranden Erik Haglund, teknologie doktor.

Idén för hur VCSEL-forskningen skulle tas vidare gick via Chalmers Innovationskontor för att i nästa steg bolagiseras på Chalmers Ventures där André Kelkkanen tog över som vd och ordförande för OptiGOT.

Chalmers Ventures är idag en av världens tio ledande universitetsinkubatorer. OptiGOT var med i Chalmers Ventures Tech Transfer och Scale program mellan 2016-2018. Efter detta har Chalmers Ventures investeringsverksamhet fortsatt att värdeutveckla bolaget och ta en aktiv roll i den affär där NVIDIA nu förvärvar OptiGOT.

Håkan Krook, Fund Manager på Chalmers Ventures ger sin syn på varför OptiGOT nått en så pass framgångsrik utveckling:

Vi är mycket imponerade av teamet på OptiGOT som målmedvetet byggt upp sitt värde med båda delar unik teknikkomptetens och entreprenörskap. Bolaget var tidigt ute på en global arena och attraherade stora världsledande kunder inom sitt område.

Att gå från forskning till tillväxtbolag är en stor utmaning. Mervärdet Chalmers Ventures ger ligger i att vi utvärderar och bygger långsiktig affärsnytta redan från den första investerade kronan. Detta eftersom vi själva är investerare i samtliga bolag i våra program. Vi följer alltså med hela resan från forskningsidé till en exit med både investeringar och affärscoaching.

——

KONTAKT

Håkan Krook
Fund Manager, Chalmers Ventures

hakan@chalmersventures.com

+46 (0) 708 99 04 61

Chalmers Ventures har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med drivna entreprenörer, och stötta team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé och skapa ett globalt företag.

Vi erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. Rankad som den bästa nordiska universitetsdrivna inkubatorn av UBI Global och som topp tio bäst i världen.

Chalmers Ventures finns i Göteborg på Vera Sandbergs Allé 8 och är ett helägt dotterbolag till Chalmers Tekniska Högskola.