Navari ska få fler att överleva levercancer

Betydligt säkrare och effektivare titthålsoperationer av levercancer. Det ska få fler att överleva och behovet av eftervård minska.

– Med vår teknik blir titthålskirurgi på levern betydligt lättare att genomföra. Det innebär en vinst för alla: kirurgen, sjukhusen, samhället. Och framför allt är det bättre för patienten, säger Madeleine Gustavsson, en av grundarna till Navari.

Forskningen kring tekniken har pågått sedan 2016. Målet är att nå marknaden, och därmed göra tekniken tillgänglig för sjukhusen, inom fem år. För att teamet kring bolaget ska lyckas ta steget har Chalmers Ventures tagit in bolaget i sin portfölj.

Fördelarna med titthålsoperationer jämfört med öppna operationer är stora. Det innebär mindre ärrvävnad, snabbare återhämtning och färre komplikationer för patienterna. Men att gå från öppen kirurgi till titthålskirurgi är en stor omställning idag. Problemet är att det är svårt att se var och hur tumören sitter med hjälp av att navigera sig utifrån en kamera, i just levern. Organet är väldigt homogent och ser helt enkelt liknande ut från alla vinklar.

– Därför är det extra svårt att se var tumören sitter och var man ska skära för att få ut den.

Vad innebär då Navaris teknik? Förenklat är det framtidens navigationsteknologi för titthålskirurgi. Den baseras på så kallad AR-teknik. Det står för Augmented Reality, en teknik som tillför något i bilden, lite som Snapchat-filter eller Pokémon Go. I Navaris teknik tillförs AR-projicering av tumören där kirurgen ser en liveuppdaterad bild i realtid och får därmed en exakt överblick över hur tumören sitter, hur stor den är och hur den ser ut.

Tekniken skulle kunna få en signifikant betydelse inom levercancerkirurgi.

– Tyvärr är marknaden stor. Över 900 000 personer i världen diagnostiseras med levercancer varje år. I de flesta fall behöver man genomföra en operation för att överleva, säger Madeleine Gustavsson.

Bakom Navari står ett flertal personer med blandade kompetenser, var på två kirurger är knutna till teamet.

– Alla i teamet har koppling till cancer i sin närhet. Och jag tror att alla känner igen sig i det, alla känner någon som drabbats av sjukdomen. Den sjukdomen vill vi vara med och bekämpa.

Stor nytta av Chalmers Ventures

Navari är nu ett av Chalmers Ventures cirka 80 portföljbolag. Därmed får teamet tillgång till ett stort kontaktnät, både för affärsutveckling och finansiering.

– Vi har ju skapat tillväxtbolag i 20 år. Vi är vana vid processen som krävs från start up till marknad. Eftersom de idéer som förverkligas på Chalmers Ventures är forskningsbaserade, så vet vi att det tar tid innan de når marknad, säger Linda Hedenblom, business coach på Chalmers Ventures.

Ett viktigt skall-krav för att Chalmers Ventures ska investera i bolaget är att företagets affärsidé tillför samhället viktig nytta. För att säkerställa det ska det som bolaget tillför verka för att lösa något av de 17 hållbarhetsutmaningar som FN pekar ut i Agenda 2030.

– Navari ligger helt i linje med det. Företaget har en bra teknik som de vill tillämpa på ett angeläget område.

Kontaktinformation

Madeleine Gustavsson
CEO, Navari

+46 (0)768 – 29 16 65

Linda Hedenblom
Business coach, Chalmers Ventures

+46 (0) 739 85 55 25

linda@chalmersventures.com

Teamet Navari

Madeleine Gustavsson, CEO
Axel Blomé, COO

Idégivare:

Niclas Kvarnström, Lever och transplantationskirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Mårten Falkenberg, Kärlkirurg, överläkare och professor, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Torbjörn Lund, Professor i biomatematik, Chalmers tekniska högskola
Klas Modin, Lärare och forskare i matematik, Chalmers tekniska högskola
Lisa Månsson, Masterexamen i teknisk fysik
Christian Al-Maleh, Masterexamen i teknisk matematik och beräkningsvetenskap