Morning Boost – Världen förändras, Sverige förändras – hänger vi med?

Grundare av Mitt Liv AB (svb) Sofia Appelgren och Generalsekreterare för stiftelsen Mitt Livs Val Rebecca Madhani berättar om sina respektive verksamheter, den påverkan arbetet har och de utmaningar och möjligheter man stött på under resan att skapa något som bryter ny mark.

Om Mitt Liv AB
Sedan 2008 har Mitt Liv arbetat utifrån visionen att skapa ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. De arbetar idag med primärt två målgrupper – företag och organisationer som genom konkreta lösningar vill utveckla sitt mångfalds- och inkluderingsarbete, samt akademiker med utländsk bakgrund som har svårt att nå jobb motsvarande sin kompetens i Sverige. Deras arbetssätt ger dem möjlighet att bidra med verktyg och skapa förändring tillsammans med både arbetsgivare och arbetstagare.

Om Mitt Livs Val
Mitt Livs Val är en insamlingsstiftelse som grundades i november 2015. Initiativet till Mitt Livs Val kommer från det sociala företaget Mitt Liv AB (SVB) som grundades av Sofia Appelgren. I samband med flyktingvågen 2015 ville Mitt Liv vara med och göra skillnad för nyanlända och ensamkommande ungdomar genom att skapa starkare koppling till utbildning och på sikt arbetsliv. För att täcka gapet och skapa en brygga mellan utbildning och arbetsmarknad startade Mitt Liv insamlingsstiftelsen Mitt Livs Val. Sedan 2016 har drygt 950 nyanlända ungdomar och 450 studenter genomgått Mitt Livs Vals studiemotiverande program.

Online evenemang
Tisdag 27 april
Kl 08.00-09.00 

OBS! Evenemanget hålls på svenska

—————-

Boka din plats här