Monivents emission övertecknad

Under februari månad inleddes och avslutades teckningsperioden i portföljbolaget Monivent inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Bolagets emission övertecknades.

Monivent 

Teckningstiden i Monivent AB:s (“Monivent” eller “Bolaget”) emission av units inför notering på Spotlight Stock Market avslutades den 20 februari 2020. Emissionen tecknades till totalt cirka 35,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 181 procent. Monivent tillförs genom emissionen cirka 1 546 nya aktieägare.

Läs hela pressreleasen här.
Första dag för handel på Spotlight Stock Market planeras till den 17 mars 2020.

———————————————————-

Monivent är portföljbolag till Chalmers Ventures