greenups-chalmers-ventures

Missa inte nästa #GreenUps den 11 oktober!

#greenUps andra höstmöte

#greenUps är ett nätverk och en del av ett samarbete mellan GU Ventures, Chalmers Ventures, Johanneberg Science Park och Energimyndigheten.

”Börsintroduktion som finansieringsmöjlighet – Är detta speciellt attraktivt för startups inom greentech?”

GU Ventures vill välkomna bolag att anmäla sig till #greenUps andra höstmöte med tema ”Börsintroduktion som finansieringsmöjlighet”. Seminariet riktar sig till hållbara bolag inom energi-och miljösektorn för att ta del av information som kan gagna dem i deras arbete gällande finansiering. Med hjälp av Sedermera Fondkommission får vi praktisk information om processen kring börsintroduktion, och träffar bolag som varit med om denna resa.

Plats: Veras Gräsmatta, Vera Sandbergs allé 8
Datum: 11 oktober 2018
Tid: 07:30 – ca 11:20

PROGRAM

07:30-08:00 Frukost & Mingel
08:00-08:15 GU Ventures hälsar välkomna
08:15-08:45 Moderator: Klementina Österberg, VD GU Ventures AB
08:45-09:15 Sedermera Fondkommission om processen runt börsintroduktion
09:15-09:45 Charlotte Fribert, VD Toleranzia
09:45-10:15 Fika & Mingel
10:15-10:45 Patrik Dahlqvist, VD Insplorion
10:45-11:15 Moderator leder frågestund med panelen och publiken
11:15-11:20 Summering

ANMÄL DIG HÄR

Välkommen!

Om GU Ventures
GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.