Mevia utsedda till Årets Unga Elektronikföretag i Västsverige 2019

Elektronikindustriföreningen i Göteborg utnämnde idag Mevia AB till ”Årets Unga Elektronikföretag i Västsverige”. Prisutdelningen skedde på Elektronik 2019 i Göteborg.

Motivering: ‘Företaget tar sig en ett globalt problem i liten förpackning med sinnrika patenterade tekniker. Att hjälpa patienter följa ett ordinerat medicinskt intag är ett synnerligen svårt problem. Genom att kombinera IoT och tryckt elektronik har företaget tagit fram en innovativ produkt för dosering av medicin i rätt mängd och i rätt tid. Tillsammans med en genomtänkt affärsmodell och IT-system gör företagets produkt att medicinintaget blir både enklare och säkrare vilket resulterar i minskade samhällskostnader. Det är med stor glädje som Elektronikindustriföreningen i Göteborg tilldelar priset ”Årets Unga Elektronikföretag i Västsverige 2019” till Mevia AB .

”The whole team is very happy to have received the award of the Årets Unga Elektronikföretag i Väst Sverige. I am also thankful for the opportunity to present Mevia on that stage, both because it is an important forum for the Swedish engineering community, but also because it shows that people believe in what we can do with tech to relieve some of the challenges faced by patients.” – Florence Ducler, Business Developer at Mevia.

För mer information

Företagsnamn: Mevia AB
Företagets hemsida: https://www.mevia.se/

Kontaktpersoner för frågor:

Namn: Jesper Hassel
Position: CEO
Epost: jesper@mevia.se
Telefon: 0730 30 48 63

Namn: Florence Ducler
Position: Business Developer
Epost: florence.ducler@mevia.se
Telefon: 0790 39 85 24

———————
Mevia AB är ett portföljbolag till Chalmers Ventures