Chalmers_Ventures-Metry startup stories

Metry tar in 32 miljoner för fortsatt tillväxt

Pressrelease 2021-09-02

Precis innan sommarsemestern blev det klart. Metry tar in 32 miljoner med Fairpoint Capital som lead investor. I rundan är även Chalmers Ventures med. Nu är siktet inställt på att accelerera tillväxten och minska världens CO2-utsläpp från fastighetssektorn.

Världen behöver snabba på

Investeringen och Metrys internationella satsning faller väl i tiden med den senaste IPCC-rapporten; branschen globalt har börjat förstå allvaret i klimatfrågan. I nuläget är det framför allt ESG-rapportering och grön finansiering som driver intresset för validerad energidata, men det långsiktiga energiuppföljningsarbetet kommer att bli allt vanligare i takt med att branschen mognar.

– Första steget för dessa fastighetsägare är att komma igång med rapportering. När de har börjat med det kommer de att vilja förbättra sina resultat och vända på varje sten för att göra det så enkelt som möjligt. Metry är aktören som gör det enkelt, vi har alla pusselbitar och vet vilka tekniker som funkar, säger Magnus Hornef, VD och co-founder av Metry.

Sedan Metry grundades 2012 har målet varit tydligt: att hjälpa världen att bli mer energieffektiv. Idag använder mer än en tredjedel av de största fastighetsbolagen i Sverige Metry, och siktet har varit stadigt inställt på internationell expansion. Nu är tiden kommen, och med den nya finansieringen är Metry redo att göra hela världens fastigheter mer energieffektiva.

Att mäta är att veta. När fastighetsägare världen över har tillgång till sin energidata kan de se vad de faktiskt kan göra för att minska sina klimatavtryck. Det är så Metry ska bidra till att rädda planeten.

Chalmers Ventures var med redan ifrån starten och såg potential i teknikens möjligheter.

– Chalmers Ventures har varit med och stöttat grundarna på deras resa från uppstart till att vi nu stänger en A-runda ihop med Fairpoint Capital. Efterfrågan på klimatsmarta lösningar inom fastighetssektorn är enormt stor och Metrys fokusering på datadriven energieffektivisering är precis vad marknaden behöver för att spara kostnader och samtidigt bidra till en bättre miljö, säger Håkan Krook investeringsansvarig på Chalmers Ventures.

Svenska fastighetsbolag är förebilder

På den svenska marknaden ska Metry fortsätta att växa och förfina sitt erbjudande. Frågan om datakvalitet har blivit viktigare i fastighetssektorn, och det behovet kommer Metry att möta. De kommer bland annat att fokusera på att utveckla sina produkter för mer detaljerad mätning (som till exempel undermätning och IMD), och utveckla sitt partnernätverk. Metry ska göra det enkelt att bli ännu bättre på energieffektivisering.

Svenska fastighetsägare ligger långt fram i hållbarhetsarbetet. De ställer höga krav på insamlad data, och de förvaltar den väl. Metry, deras kunder och deras partners har en bred kunskapsbas och hög ambitionsnivå, och kommer att fortsätta vara de förebilder som den globala marknaden kan ta lärdom av.

– Vi kommer från ett land som ligger i framkant när det gäller energieffektivisering och Metry är en viktig del i den processen – det hade inte fungerat utan den data vi samlar in, säger Magnus Hornef.

“I Sverige ska vi göra det enkelt att bli ännu bättre på energieffektivisering, i världen ska vi göra det enkelt att börja”

Energibesparing är en stor marknad

Fairpoint Capital har ett otroligt track record. De har många tech-investeringar i ryggen och så gott som alla har gått bra. Deras investeringsfokus är unika tekniker och affärsmodeller som är väldigt skalbara och erbjuder konkurrenskraftiga fördelar – och där är Metry en klockren matchning! Energibesparing är en stor marknad där fastighetssektorn har väldigt hög potential.

– Metry-teamet har tydligt visat att de skapar stort värde för fastighetsägare och några av de största fastighetsbolagen och fonderna i världen har redan stor nytta av deras tjänster. Detta är en möjlighet som passar väl in på vårt investeringsfokus och vi är övertygade om att det finns en stor marknadspotential för Metry. Vi på Fairpoint Capital är glada över att följa med Metry-teamet på denna resa att ytterligare expandera verksamheten internationellt, och vi ser fram emot att bidra till Metrys framtida utveckling, säger Ulf Lewander, investeringsansvarig på Fairpoint Capital.

Om Chalmers Ventures

Chalmers Ventures är en unik hyrbrid av inkubator och investmentbolag. Genom att både kommersialisera forskning och matcha innovatörer och entreprenörer har Chalmers Ventures placerat sig som en topprankad inkubator i världen. Chalmers Ventures är en av Sveriges mesta investerare i bolag tidiga faser och är genom detta med och skapar långsiktig impact för en hållbar framtid.
www.chalmersventures.com

Om Fairpoint Capital

Fairpoint Capital har lång erfarenhet av att investera i entreprenörsdrivna bolag i Norden som står inför nästa teknologiska och kommersiella genombrott. Fairpoints investeringsfokus är bolag med unika teknologier och skalbara affärsmodeller som adresserar en global marknad med stark tillväxt.
www.fairpoint.se

Om Metry

Metry digitaliserar tillgången till energidata och hjälper fastighetsbranschen att bli mer energismart. 40% av världens energi förbrukas fortfarande av byggnader. Strukturerad och kvalitetssäkrad dataaggregering skapar insyn i ett fastighetsbestånds energiförbrukning, öppnar upp för bättre beslutsfattande och möjliggör investeringar som faktiskt gör skillnad.
www.metry.io

Kontaktperson Metry:

Joel Torkelsson
Chief Commercial Officer och medgrundare av Metry
070-954 04 45
joel.torkelsson@metry.io

Kontaktperson Chalmers Ventures

Håkan Krook
Investment Director på Chalmers Ventures
0708-99 04 61