Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande på Chalmers, tar styrelsepost i Europeiska innovationsrådet

Tidigare i somras fick Chalmers e​tt glädjande besked när EU-kommissionen utsedde den styrelse som skall styra det nyinrättade Europeiska innovationsrådet, EIC, som föreslås hantera en budget på 10 miljarder euro till uppstartsbolag och lovande forskning med hög risk. Bland 600 sökande valdes en styrelse bestående av 22 innovationsledare med bakgrund inom entreprenörskap, riskkapital, vetenskap och teknik – och Sverige får en plats i den rådgivande styrelsen genom Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.

​Europa måste utnyttja sin vetenskap och sina uppstartsbolag bättre för att konkurrera på globala marknader som alltmer definieras av ny teknik, skriver EU-kommissionen i sitt pressmeddelande. Därför introducerar kommissionen nu det Europeiska innovationsrådet, EIC. Verksamheten är i pilotfas och kommer att dra igång på allvar från 2021, inom ramen för nästa EU-forsknings- och innovationsprogram, det sjuåriga Horizon Europe.

– Jag är glad över att EIC kommer att få råd från några av Europas mest högpresterande innovatörer och investerare. Med EIC fyller vi ett kritiskt finansieringsgap i innovationsekosystemet och sätter Europa i spetsen för att skapa innovation, säger Carlos Moedas, EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation.

Fredrik Hörstedt har tidigare varit rådgivare för EU:s satsningar på framtida genombrottsteknologier (Future Emerging Technologies, FET) och en av två rådgivare från Chalmers i den svenska regeringens strategiska samverkansprogram. Han ansvarar som vicerektor för Chalmers innovationsmiljö, där bland annat företagsinkubatorn Chalmers Ventures ingår, rankad tredje bäst i Europa enligt den globala UBI-rankingen.

– Det känns oerhört hedrande och spännande att få bidra i det här sammanhanget, och stå för ett svenskt innovationsperspektiv. Europeiska innovationsrådet blir ett viktigt instrument för att stärka Europas konkurrenskraft, säger Fredrik Hörstedt.

På EU-nivå har Chalmers sedan tidigare ansvar för EU:s största forsknings- och innovationsinitiativ någonsin, Graphene Flagship, med syfte att ta supermaterialet grafen och andra tvådimensionella material från labb till verklighet. Chalmers har även beslutande roller genom ordförandeskapet i European Spallation Source, ESS, neutronkällan för materialforskning i Lund, och posten som vice ordförande för världens största radioteleskop SKA, Single Kilometer Array, som just nu byggs i Sydafrika och Australien.

– Det är fantastiskt roligt för både Fredrik och Chalmers att han går in i den här europeiska rollen. Våra tidigare erfarenheter av Europa-nivån gissar jag är en viktig faktor, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor och vd, och tillägger:

– Sen tror jag det är en fördel i Bryssel att komma från Sverige. För andra året i rad har Sverige utsetts till EU:s mest innovativa land enligt European Innovation Scoreboard. Som ett av Sveriges mest väl ansedda universitet drar Chalmers nytta av det. Intresset är stort från EU kring det svenska sättet att samverka kring forskning och innovation.

Kommissionen meddelade dessutom att 83 mindre bolag utses till så kallade EIC Accelerator Pilots. De får dela på 149 miljoner euro i den senaste investeringsrundan inom ramen för Horizon 2020. Tre av dem är sprungna ur Chalmers.

  • Zero Point Technologies utvecklar ultrasnabba och energisnåla mikrodatorer
  • Life Science-bolaget Elypta använder biomarkörer för att hitta cancerceller via blodprov.
  • Minesto är ett snabbväxande företag med miljardvärdering som gör en första kommersiell installation av sin DeepGreen Technology utanför Färöarna för att utvinna förnybar energi ur tidvattenströmmar.

Läs vidare: