Från idé till intäkt på 48 timmar – Lärdomar från lean startup-gurun tristan kromer

Högt tryck på platserna när Chalmers Ventures Professional Sales Network i fredags gästades av Silicon Valley-baserade lean startup-gurun Tristan Kromer för en kombinerad föreläsning och workshop.

Det råder ingen tvekan om att ett allt mer föränderligt teknologiskt landskap ställer krav på entreprenörer såväl som intraprenörer att arbeta effektivt med innovationsprocesser. Med utgångspunkt från lean startup-metodologin har Kromer i många år framgångsrikt hjälpt företag med just det detta i Silicon Valley och tar nu sina lärdomar till Europa. 

“What takes a company one year to do here in Europe takes 48 hours for a Silicon Valley company to do. They’re going from idea to revenue with a customer within 48 hours”. – Kromer

I takt med att lean startup som metodologi används av allt fler organisationer, växer också problemen med att implementera dess verktyg på rätt sätt. I fredagens kombinerade föreläsning och workshop, redogjorde Kromer således för hur man med hjälp utav “learning goals” och rätt “experimental techniques” kan effektivisera användningen av lean startup-metodologin för att nå kärnan i vad som ursprungligen gjorde den populär.

Med över 100 närvarande personer markerade Tristans medverkan ett fortsatt positivt steg i utvecklingen för Chalmers Ventures Professional Sales Network. Nätverket är ett utav flera som initierats utav Chalmers Ventures sedan 2015 – i syfte att bidra med kunskap och erfarenhetsutbyte till portföljbolagen.