Evispot tar in 6 MSEK för sin unika produkt för långivare

Pressmeddelande 18 sep 2019. 

Evispot tar in dryga 6 miljoner kronor i en nyemission där affärsänglarna Lena Apler, Peter Bergh och Bertil Görling tillsammans med Almi Invest går in som nya delägare och där även de befintliga ägarna Chalmers Ventures deltar. Evispots unika produkt hjälper långivare att fatta rätt beslut med stöd av artificiell intelligens (AI).

Vi har följt Evispot teamet under en längre tid och bolaget har haft en bra utveckling inom Chalmers Ventures program. Det är positivt att Evispot har attraherat ett konsortium av mycket branschkunniga investerare”, säger Jonas Bergman, Investment Director på Chalmers Ventures.

Hjälper långivare att förstå AI

Tillämpningen av AI har haft stor betydelse för många branscher. Utvecklingen av AI inom kreditbeslut har däremot gått långsamt. Detta då extremt viktiga beslut tas och det är essentiellt för långivaren att förstå exakt hur varje lånebeslut tas, vilket Evispots produkt möjliggör.

Produkten förklarar och tillämpar AI enkelt och transparent. Dessutom lätt att implementera och nyttiggöra för bank och finans i stor skala”, säger Lena Apler.

Rätt kredit till rätt individ

Evispots produkt tillåter långivare att analysera fler parametrar i varje låneansökning och därmed få fram ett mer rättvist beslutsunderlag. Det innebär exempelvis att många som historiskt sett blivit förbisedda har större möjlighet till en rättvis bedömning. Evispots kunder påvisar en 15-procentig ökning av konverterade lån utan förhöjd risknivå.

Evispot adresserar ett kundproblem med en innovativ och skalbar lösning. Med Evispots produkt kan långivaren fatta bättre beslut och bevilja rätt kredit till rätt individ”, säger Björn Westman, Investment Manager på Almi Invest.

Investerare från branschen

I nyemissionen deltar förutom Almi Invest även Lena Apler, grundare av Collector Bank, Peter Bergh grundare av b.la. EcoWin och Macrobond tillsammans med Bertil Görling, f.d. Tele Radio samt de nuvarande ägarna Chalmers Ventures.

Vi är väldigt glada över att få in dessa investerare med deras erfarenhet, kompetens och nätverk i Evispot. Bolaget går nu i en fas där vi ytterligare ökar vårt utvecklingstempo i nära samarbete med kunderna”, säger Sebastian Larsson.

För mer information

Sebastian Larsson, vd Evispot
Tel 070-2332335,
Mail sebastian.larsson@evispot.ai,
www.evispot.ai

Rättvis och träffsäker framtid

Evispots huvudmål är att säkerställa att morgondagens krediter ges på ett transparent, etiskt och rättvist sätt utan att tumma på träffsäkerheten i besluten. Evispot är ett gäng teknikintresserade personer med kompetenser och erfarenhet från kreditupplysningsbranschen, finansbranschen och med kärnkännedom inom artificiell intelligens och maskininlärning.