Den 26 februari 2021 slutförde DSI Underground förvärvet av edtech-bolaget Edvirt.

Edvirt grundades 2013 av Eric Odkrans och Petter Börjesson efter att ha varit del av Chalmers Encubation-program året innan. Bolaget erbjuder idag produkter och utbildningar till gruv- och tunnelkunder över hela världen baserat på sin ledande teknik för virtuell utbildning. Företaget har kontor i Göteborg, London och Brisbane och levererar ett perfekt tillskott till DSI Underground SMARTs växande portfölj av intelligenta, digitala lösningar och tjänster. Edvirt kommer att utveckla nya tjänster för DSI Underground SMART, men kommer även att fortsätta som ett fristående bolag och serva sin internationella kundbas.

I december 2020 annonserades det att Sandvik tecknat ett avtal med riskkapitalbolaget Triton om att förvärva DSI Underground, där nu DSI Underground SMART och Edvirt kommer att bli en del av Sandvik Mining and Rock Solutions. Transaktionen mellan Sandvik och Triton förväntas avslutas i mitten av 2021 då den är föremål för olika myndighetsgodkännanden.

”Tunnel- och gruvdrift kräver effektiva och intelligenta digitala lösningar. Simulatorbaserade remote-kurser och certifieringsprogram blir alltmer en del av vår dagliga verksamhet. Vi är mycket glada över att ha fått en utmärkt positionerad partner i Edvirt och välkomnar många nya kunniga kollegor att gå med i vårt team. DSI Underground SMART och Edvirt kommer att kunna erbjuda ett oöverträffat virtuellt utbildningserbjudande för bättre säkerhet och produktivitet i underjordsproduktion. Tillsammans kommer vi att driva vår tillväxt framåt och ’reinforce progress’, säger Michael Reich, VD DSI Underground.

”Vårt mål har från början varit att utveckla branschen för att den ska bli säkrare och smartare, med hjälp av intelligenta digitala lösningar som t.ex. utbildningssimulatorer. Vi är därför mycket glada över att gå med i DSI Undergrounds och Sandvik Mining and Rock Solutions familj, säger Tomislav Rogan, VD Edvirt.

”Edvirt är ett fantastiskt exempel på hur innovation har blivit en industristandard. Vi är glada över att nu gå in i en ny fas som ökar vår digitala service- och produktportfölj. Nu kommer vi kunna nå fler kunder globalt tillsammans med våra nya partners, säger Eric Odkrans, Head of Business Devleopment Edvirt.

De säljande parterna i Edvirt-transaktionen är grundarna Eric Odkrans och Petter Börjesson, samt VD Tomislav Rogan, som tillsammans ägde 91 % av bolaget. Övriga andelar ägdes av tunnelentreprenören BESAB som presenterade idén bakom Edvirt till Chalmers 2011. Styrelsen har bestått av Lars-Göran Dahlqvist och Tommy Ellison från BESAB, samt Jan E. Liljeqvist och grundarna. Denna konstellation ändras nu och ersätts av representanter från DSI Underground SMART. Ledningen kommer dock bestå och fortsätta arbetet med att implementera nuvarande strategi.