Dr Anders Logg, grundare ReSpace AB, invald i IVAs ärosamma 100-lista!

Bild: ReSpace AB

Anders Logg är grundare av nystartade ReSpace AB, tillika professor i matematik på institutionen med samma namn på Chalmers Tekniska Högskola. Häromdagen valdes Anders in i IVAs årliga 100-lista. Bakom initiativet står IVA-projektet Research2Business, R2B, med syfte att stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Lär dig mer om IVA här.

Om ReSpace

Efter att ha deltagit med sitt bolag i Chalmers Ventures Tech Transfer-program togs bolaget innan jul upp i Acceleratorn. ReSpace (tidigare Hyperion Computing) arbetar med holografisk BIM (Building information model) i Microsoft HoloLens. Deras applikation HoloSpace tillåter användaren att gå runt i en byggnad och exponeras för en automatiskt genererad geometrisk representation av rummet du befinner dig i. Man får i princip en röntgenbild där man kan se igenom väggar, golv och tak. Antalet applikationsområden är följaktligen enorma inom byggsektorn. Lär dig mer om Anders forskning på området här.


ReSpace AB är ett portföljbolag till Chalmers Ventures