Chalmers Ventures VD Linnea Lindau inbjuden till att delta i Strategisk Näringslivsdialog

Syftet är att öka samverkan mellan olika aktörer, att stärka Göteborgs konkurrenskraft och innovationsförmåga samt att skapa ännu bättre förutsättningar för en hållbar utveckling av Göteborg. 

Just nu har Göteborgsregionens näringsliv en stark position. De senaste åren har Göteborgsbaserade företag med globala varumärken satsat miljarder i forskning och utveckling. Det har gjort regionen världsledande inom nya tjänster och system för människor och varor i rörelse. Nya produkter och lösningar förbättrar människors hälsa och livsvillkor. Det skapar jobb och utvecklingsmöjligheter för företag i alla storlekar och många branscher. Samtidigt lockar olika former av byggplaner för 1000 miljarder kronor till investeringar i en omfattning som Göteborgsregionen aldrig tidigare sett. Göteborg bygger i bästa cityläge och har unika möjligheter att testa nya funktioner. Denna kombination skapar möjligheter till innovationsutveckling och tillväxt. 

När Göteborg fyller 400 år är målet att staden ska vara en internationell förebild genom sin entreprenöriella attityd och atmosfär. Inte minst historiskt har Göteborg varit en stad av innovatörer och företagare och resultatet av deras arbete har än idag betydelse för stadens företag och verksamheter. 

Under de kommande 20 åren förväntas Göteborg växa med 150 000 personer, och nästan lika många arbetstillfällen. Många av dessa uppskattas komma ur nya verksamheter. Tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna för att detta ska vara möjligt. Göteborg måste förstärka sin position inom start up-miljön, vi behöver visa på goda exempel och använda alla de erfarenheter som finns samlade i regionen.