Project leader / business developer for a project within infrastructure for new cancer therapies

Chalmers Ventures currently has a very exciting offer for a person who wishes to be responsible for commercializing project which can make a great difference within cancer treatment. Radiotherapy methods are seen by many as the next step within cancer therapy, which is done by connecting a radioactive nuclide to an antibody or carrier molecule specific to a certain tumor type. This treatment has very high specificity, fewer side effects and can also identify unknown metastases. This project enables use of astatine (At-211), one of the most promising alpha radiating particles for internal radiation of cancer tumors. The project is close to market and there is a possibility to become co-founder of a future company.

The offer

 • Patented technology within production process for radiopharmaceuticals
 • Two knowledgeable researchers with high engagement in the project
 • Interest from international customers
 • Some financing
 • Possibility to become co-founder of a future company

Project leader role and profile

 • Business development competence for the team
 • Some knowledge within regulatory processes and technological interest
 • Sales experience (B2B)
 • Funding and investment competence
 • Interest and long-term interest in future company

Form

 • Full-time/part time employment or consultancy for three months
 • Thereafter company formation and acceptance to CVs accelerator program – future role agreed upon with team

Short-term goal

Project ready for Chalmers Ventures Accelerator program and pre-seed investment summer/fall 2019

Does this seem interesting?

Contact Mattias at mattias@chalmersventures.com or Evelina at  evelina@chalmersventures.com as soon as possible as interviews will be conducted continuously


Svensk version
Chalmers Ventures har just nu ett mycket spännande erbjudande för en person som vill ansvara för kommersialisering av ett projekt som kan göra stor skillnad inom cancerbehandling. Att stråla cancertumörer inifrån är på stark frammarsch inom cancerbehandling. Det görs genom att koppla radioaktiva ämnen till antikroppar specifika för en viss tumör. Fördelen är att behandlingen har hög precision samt hittar oupptäckta metastaser. Det här projektet möjliggör användning av Astat (At-211), en av de mest lovande alfa-strålande ämnena för invärtes strålning av cancertumörer. Projektet är nära marknaden och möjlighet finns att axla en VD-roll i ett framtida bolag. 

Erbjudandet

 • Patenterad teknik inom en produktionsprocess för radioläkemedel
 • Två kunniga forskare med stort engagemang i projektet
 • Intresse på kundsidan från hela världen
 • Viss finansiering
 • Möjlighet att vara med som medgrundare av bolaget

Projektledarens roll och profil

 • Affärsutvecklingskompetens till teamet
 • Viss kunskap av teknik och regulatoriska processer
 • Säljerfarenhet (B2B), gärna internationellt
 • Kunskap om olika typer av finansiering
 • Intresse och långsiktigt engagemang i det framtida bolaget

Format

 • Heltid/Deltid anställning eller konsulttjänst under tre månader.
 • Därefter bolagisering och intag i CVs acceleratorprogram (roll efter ök med team)

Kortsiktigt mål: 

Att göra projektet redo för intag i Chalmers Ventures accelerator, inklusive försåddsinvestering till sommar/höst 2019.

Låter det intressant?

Hör av dig till Mattias på mattias@chalmersventures.com eller Evelina på evelina@chalmersventures.com så snart som möjligt då intervjuer kommer hållas löpande