Chalmers Ventures lanserar nytt Acceleratorprogram och öppnar dörrarna för startups i Norden

Kriterierna för de sökande är att de ska ha bildat bolag eller vara på väg att bolagisera, har minst en person som kommer att jobba heltid i bolaget, och framför allt att de har en verifierad affärsidé. Med detta avses en bekräftad hypotes, betalande kund, en byggd prototyp eller liknande. Även bolag utanför Chalmers-sfären är välkomna att söka.

– Vi riktar oss till bolag och team inom alla teknikområden, det viktiga är att det finns någon form av unikitet, potential och teknisk bas, säger acceleratoransvarig Louise Brudö på Chalmers Ventures.

I acceleratorprogrammet kommer bolagen att arbeta med att säkerställa en genomförbar och repetitiv affärsmodell, såväl som kundintäkter, samarbetsavtal och/eller extern finansiering samt skapa en vass ”pitch” för att kommunicera sitt erbjudande. Dessutom kan bolagen söka en investering om 300 000 kr, med möjlighet till ytterligare 200 000 kr när bevispunkter uppnåtts. 

I acceleratorprogrammet ingår bl.a. veckovisa träffar med en dedikerad affärscoach, kostnadsfri juridisk konsultation, styrelseutbildning, genomlysning av bolaget inför investeringar, rådgivning kring export och internationalisering med mera. Genom hela programmet jobbar bolagen och Chalmers Ventures med modellen IMAP, som står för Insight and Motivation based Action Plan. Programmet pågår i maximalt 18 månader, beroende på hur snabbt bolaget når sina mål och bevispunkter.

Chalmers Ventures tar emot ansökningar här till och med senast 15 januari.

För mer information, kontakta:
Louise Brudö, Affärscoach & Acceleratoransvarig
louise@chalmersventures.com
+46 (0)704-83 82 32

—————

Chalmers Ventures har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med drivna entreprenörer, och stötta team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé och skapa ett globalt företag. Vi erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. Rankad som bästa svenska universitetsanknutna företagsinkubator i UBI Index, och topp tio i världen. Chalmers Ventures finns i Göteborg på Vera Sandbergs Allé 8 och Stena Center, och är ett helägt dotterbolag till Chalmers Tekniska Högskola.