Chalmers Ventures-entreprenörer bland ÅForsks stipendiater

När ÅForsk-stiftelsen idag tillkännager årets entreprenörsstipendiater återfinns inte mindre än tre från Chalmers Ventures! Wissam Aoudi från Omen Technologies och teamen bakom Vividye och Aquammodate tilldelas, förutom äran, 200 000 kr vardera.

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Sedan bildandet har ÅForsk delat ut ca 510 MKR i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer.

Sedan 2015 samarbetar stiftelsen ÅForsk med den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP, för att hitta de vassaste entreprenörerna till ÅForsks åtråvärda Entreprenörsstipendium. ÅForsks Entreprenörsstipendie delas ut till Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer, där bedömningen baseras på bolagets affärsidé och framtidsutsikter.

”Åforskstipendiet ger Chalmersforskare och entreprenörer möjligheten att jobba med sin innovation på heltid i över ett halvår. Det går inte att överskatta betydelsen av detta för ett tidigt startupföretag som alltid har ebb i kassan.” – David Storek, affärscoach på Chalmers Ventures.

Tre vinnare från Chalmers Ventures

Wissam Aoudi, Omen Technologies
Omen Technologies utvecklar innovativa forskningsbaserade cybersecurity-lösningar för den framväxande IoT-system-sektorn, där deras unika teknologi kan rusta oss mot allvarliga hot i vårt digitaliserade samhälle.

”Att tilldelas ÅForsks entreprenörsstipendie ger mig tid som entreprenör att skapa positivt värde för samhället genom mina forskningsresultat” – Wissam Aoudi, medgrundare och en av forskarna bakom tekniken.

Omen Technologies grundades 2019 och är en del av Chalmers Ventures Tech Transfer-program. För mer information om bolaget – klicka här.

Johanna Nissen Karlsson, Vividye
Vividye har en unik teknologi som kan färga och avfärga textilier på ett hållbart och säkert sätt. Stipendiet delas inom teamet.

”Vi är jätteglada att vi blivit tilldelade Åforsk Entreprenörsstipendium. Det hjälper oss att kunna driva företaget vidare och bidra till en cirkulär textilindustri.” – Johanna Nissen Karlsson, medgrundare Vividye.

Vividye grundades 2020 och är en del utav Chalmers Ventures pre-accelerator Encubation.
Läs mer om bolaget på www.vividye.com.

Simon Isaksson, Aquammodate
Med en unik filterteknik, som forskats fram på Chalmers, vill Aquammodate ge fler människor rent dricksvatten. Stipendiet delas inom teamet.

”Detta stipendie är ett kvitto på att Aquammodate utvecklar en innovativ teknik med stor potential att göra nytta inom vattenrening samtidigt som det bevisar att vi är ett fantastiskt team.” – Simon Isaksson, medgrundare och VD.

Aquammodate grundades 2019 och är en del utav Chalmers Ventures Tech Transfer-program. Läs mer om bolaget på www.aquammodate.com.

Tidigare vinnare av ÅForsk entreprenörsstipendie från Chalmers Ventures

Bland tidigare vinnare av ÅForsk entrepreneörsstipendie återfinns flertalet entreprenörer som på ett eller annat sätt är verkat i tidigare eller aktuellt portföljbolag till Chalmers Ventures.

  • Emma Woxlin från Epishine (2015)
  • Angela Wulff från Swedish Algae Factory (2015)
  • Daniel Jonsson från Akuvio (2016)
  • Joakim Örneblad från Modvion (2016)
  • Emma Ericsson (& Johan Björkquist) från Atium (2018)
  • Linn Bäckegren från Nemetic (2018)
  • Daniel Ehrnberg från Spira Energy (2018)