Chalmers Ventures deltar i emissionsrunda om 6,2 MSEK i Amferia tillsammans med Almi Invest och affärsänglar

Pressmeddelande 2020-01-22

Chalmers Ventures deltar i nyemissionen i Göteborgsbaserade medtech-bolaget Amferia som utvecklat en sårvårdsprodukt med ett patenterat material som aktivt motverkar infektioner och stoppar antibiotikaresistenta bakterier. I emissionen på totalt 6,2 miljoner kronor deltar även Almi Invest, brittiska Corinthian Properties Ltd., Let’s Deal-grundaren Alexander Hars.

WHO förutser att antibiotikaresistenta infektioner kan bli den största orsaken till såväl sjukdom som död de kommande tio åren. Amferias antibiotikafria lösning kan användas på allt ifrån enkla hudsår, till kroniska sår och olycksfall/brännskador.

– Varje år avlider 700 000 människor globalt till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier – nästan hälften av infektionerna börjar med ett sår på huden. Amferias sårvårdslösning är en game-changer och räddar liv, säger Louise Warme, Investment Manager på Almi Invest.

Amferias patenterade material, antimikrobiella hydrogeler, har utvecklats genom flera års forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och innehåller molekyler inspirerade av vårt eget immunförsvar. Materialet kan omedelbart döda bakterier (även antibiotikaresistenta) genom att förstöra deras cellmembran utan att skada mänsklig vävnad eller gå in i vårt blodomlopp. Produkten är idag i form av ett plåster, men materialet har potential att användas inom flera områden, bland annat katetrar.

Kostnaderna för antibiotikaresistenta infektioner är enorma och motsvarar enbart i USA över 2 miljarder USD per år och sårvårdsmarknaden genererar idag över 2 miljarder USD globalt. Men befintliga alternativ innehåller ofta antibiotika som medför risk för resistensutveckling eller har en tungmetallbas som kan skada mänskliga celler och har negativa miljöeffekter.

– Investeringen gör att vi kan utöka labbkapaciteten, skala upp produktionen och förbereda för CE-märkning av produkten. Men även bredda oss till fler medicinska produkter. Vårt mål är att bekämpa antibiotikaresistens. Vi siktar på att ha produkten på marknaden inom 2-4 år, säger Anand Kumar Rajasekharan, vd på Amferia.

Läs hela artikeln på Breakit här.

————————–
Amferia är ett portföljbolag till Chalmers Ventures