Chalmers Ventures ny partner till Female Founders – en del av Di Jämställt Näringsliv

Tidigare i år sjösatte Dagens industri sin nya storsatsning Di Jämställt Näringsliv – under vilken Dagens industri bevakar jämställdheten inom börsbolag och övrigt näringsliv för att bland annat synliggöra kvinnor i ledande positioner.

Grunden för detta arbete är deras övertygelse om att jämställda företag leder till bättre lönsamhet och ett mer hållbart och mänskligt arbetsliv. En av huvudkomponenterna i den här satsningen är eventet Di Digital Female Founders, som man i höst arrangerar för fjärde året. Här hyllar man kvinnliga grundare, makthavare och investerare som hjälper kvinnliga techstjärnor att nå sin fulla potential.

Vi känner en stor stolthet och glädje när vi kan meddela att Chalmers Ventures från och med i år är nya Partners till Di Digital Female Founders. Som partner kommer vi, förutom att bidra med vår kunskap och erfarenhet, att delta aktivt i olika aktiviteter – däribland paneldebatter och självklart årets stora evenemang – Female Founders 2020.
Under åren har flertalet entreprenörer med koppling till Chalmers Ventures, däribland Anna Urombi (AddTruly) och Isabella Palmgren (Mimbly), vunnit prestigefyllda priser i tävlingen.

Chalmers Ventures vinner UBI:s utmärkelse ”Most Promising Women Founders”

Chalmers Ventures har en flerårig historia av att arbeta aktivt med frågor som berör jämställt näringsliv. En av våra strategiska åtgärder är bland annat att i investeringsarbetet prioritera bolag med mixade grundarteam. En annan är att delta i paneler och sponsra initiativ som lyfter och kommunicerar frågan brett.
På UBI Global’s årliga konvent ‘World Incubation Summit’ i november tilldelades Chalmers Ventures utmärkelsen ”Most Promising Women Founders” – en kategori som fokuserar på universitetsinkubatorer som åstadkommer stor påverkan och resultat parallellt med ett relativt sett stort antal kvinnliga grundare.
Utmärkelsen gör oss stolta – men problematiken med ett icke-jämställt näringsliv är komplex och kräver ett långsiktigt strategiskt arbete med fortsatt kraft på jämställdhetsperspektivet på multipla plan. Vi befinner oss fortfarande i startgroparna i förändringsarbetet. Mycket finns kvar att göra och på sikt hoppas vi att våra insatser idag inte bara får kortsiktiga effekter utan även bidrar till en mer övergripande förändring till det bättre på lång sikt.

Följ Di Jämställt Näringsliv och anmäl dig till Female Founders!

Missa inte att följa Di Jämställt Näringsliv  eller att anmäla dig till årets evenemang! Mer information hittar du här.