Chalmers Vasa blir Chalmers E-village

På norra delen av campus Johanneberg växer nu en internationell nod inom entreprenörskap fram. I kvarteret finns redan Chalmers Ventures, Chalmers entreprenörskola och forskningsexpertis inom innovation och entreprenörskap. Stena Centers verksamhet är på väg att flytta in med plats för ett 60-tal uppstartsbolag. Även andra bolag med stark chalmerskoppling är på väg in på området, som Maurten och 1928 Diagnostics. Chalmers E-village är redan, och ska nu i ännu högre grad bli, en plats – både fysisk och digital – där entreprenörskap är för alla.

Läs mer om Chalmers E-village i senaste Chalmers Magasin och på chalmers.se.

(In English)

Chalmers Vasa area becomes Chalmers E-village

On the northern part of Campus Johanneberg, a new international hub for entrepreneurship is taking shape. Chalmers Ventures and the Chalmers School of Entrepreneurship are already located here, and a lot of research expertise in innovation and entrepreneurship is spread around the area. Stena Center will soon move in, with office space for more than 60 startups. Other companies with strong Chalmers connections are also on their way, like Maurten and 1928 Diagnostics.

Chalmers E-village is already a location – both physical and digital – where entrepreneurship is for everyone. With this development, this will only increase.   

Read more about Chalmers E-village it the latest edition of Chalmers Magasin and on chalmers.se.