Chalmers samarbete med SAAB – en nyckel för en ny generation radarprodukter

Utdrag från Business Region Goteborg

Med utsikt över Västerhavet har Saab Surveillance – ett utav sex affärsområden inom SAAB med totalt 4000 anställda i Göteborg, Stockholm, Luleå och utomlands – tagit fram en ny generation radarprodukter. Att man ligger så högt är ingen slump, inte heller att Göteborg och Västsverige har ett världsledande kluster inom antenn- och mikrovågsteknologi. Det är samverkansandan i regionen som ger världsklassteknologin menar affärsområdeschefen Anders Carp i intervju med Business Region Goteborg.

Det började 1956

Det började redan 1956 när Ericsson förlade sin utveckling av radarteknologi här i det som kom att kallas Ericsson Microwave Systems.

– Dels fanns det duktiga ingenjörer på Chalmers som hade forskning i området plus att man utbildade elektroingenjörer. Men här fanns också forskare som studerade mikrovågsstrålning och rymden och sådant. Det i kombination med att man ville ligga i västra delen av Sverige gjorde att man rotade sig i Göteborg, säger Fredrik Wising.

2006 såldes Ericsson Microwave Systems till Saab som genom förvärvet fick en världsledande position inom radar- och sensorverksamhet att lägga till den befintliga produktportföljen inom bland annat försvar och flyg. Saab och Ericsson Microwave System hade då samarbetat nära under en lång tid och Ericsson Microwave Systems levererade bland annat radarn till JAS Gripen-flygplanet och flygande övervakningssystem Erieye.

Kopplingen till Chalmers är livsviktig

I dag finns det ett helt kluster av företag i Göteborg som håller på med mikrovågsteknik: Saab, Ericsson RUAG Space, Emerson och ett antal småföretag. Lägg sedan till hur aktörer inom fordonsindustrin jobbar med mikrovågsteknik plus all forskning på Chalmers och summan blir en kompetens på området som är världsunik där alla har radarverksamheten som grund.

– Vi hade aldrig varit där vi är om vi inte haft Chalmers i närheten. Våra produkter blir inte lika bra om vi bara paketerar ihop det som finns på marknaden utan vi behöver vara med från grunden och titta på materialval väldigt tidigt. Vad vi har forskat fram och tagit fram och testat i väldigt extrema miljöer har andra företag sedan nytta av i andra sammanhang, säger Anders Carp.

Samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle

Antenn- och mikrovågsteknologi är ett av de mest ledande områdena i Västsverige och rankas av personer i branschen försiktigt som ett av världens tre ledande kluster. Detta hade inte hänt utan en nära samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle – Erik Behm, områdesansvarig ICT hos Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg arbete med att stärka branschen, både med investeringsfrämjande och klusterutveckling. Dock behövs fler nya företag och där spelar Chalmers Ventures och rymdinkubatorn ESA-BIC vid Innovatum en viktig roll.