News

Kommuniké

pressrealease bild chalmers ventures kommunike 2020 sara wallin emma siljeäng

Chalmers Ventures kommuniké 2020 // Rekordår med impact och hållbarhet i fokus

måndag, 26 april, 2021

  Chalmers Ventures kommuniké 2020 uppvisar ett rekordår för organisationen. Trots rådande pandemi kunde Chalmers Ventures leverera stabila resultat inom venture creation. Chalmers Ventures vill ta täten för att skapa den sortens tillväxtbolag som bidrar till ett hållbart samhälle. Därför har Chalmers Ventures under året tagit ett strategibeslut att investeringar i bolag ska ha bäring […]