News

Chalmers Venture Professional Sales Network; Tristan Kromer

Från idé till intäkt på 48 timmar – Lärdomar från lean startup-gurun tristan kromer

onsdag, 18 oktober, 2017

Högt tryck på platserna när Chalmers Ventures Professional Sales Network i fredags gästades av Silicon Valley-baserade lean startup-gurun Tristan Kromer för en kombinerad föreläsning och workshop. Det råder ingen tvekan om att ett allt mer föränderligt teknologiskt landskap ställer krav på entreprenörer såväl som intraprenörer att arbeta effektivt med innovationsprocesser. Med utgångspunkt från lean startup-metodologin […]