Bättre jämställdhet inom investeringar på Chalmers Ventures

När Chalmers Ventures summerar 2017 syns en positiv trend inom jämställdhet. Det handlar om fördelningen av kvinnor och män i de techbolag som Chalmers Ventures investerar i.

Inom riskkapitalbranchen har den ojämna fördelningen länge varit ett problem. En övervägande del av riskkapitalet går till bolag med enbart manliga grundare. Men detta är något som Chalmers Ventures vd, Linnéa Lindau, nu ser en försiktig ljusning i.

– Att se en förändrad trend i fördelningen är naturligtvis roligt för Chalmers Ventures men framförallt är det viktigt för våra bolag som helhet, säger Linnéa. Vi har ju under lång tid varit väl medvetna om snedfördelningen och arbetat för att vara aktiva i möjliggörandet av en mer jämställd framtid inom branschen.

 

Jämställdhetsfrågan måste vara integrerad i verksamheten

Den grundläggande förändringen görs inte i en handvändning utan kräver stora insatser under lång tid. Därför drivs ett långsiktigt strategiskt arbete på Chalmers Ventures med fortsatt kraft på jämställdhetsperspektivet på flera olika plan inom verksamheten.

– Lösningen för att nå ett mål med en god jämställdhet tror vi ligger i sättet vi arbetar på, fortsätter säger Linnéa Lindau. Vi arbetar inte med enskilda satsningar utan tror på en integration av frågan i alla våra processer. Hela vägen från hur vi värderar idéer, kommunicerar, investerar i och bygger våra portföljbolag.

Jämställdhetsperspektivet är en del av den långsiktiga agendan på Chalmers Ventures. Något som Linnéa hoppas kommer att synas mer och mer framöver.

– Jag hoppas och tror på att våra bolag, både nuvarande och kommande, kommer se på Chalmers Ventures som en aktiv röst och kraft inom jämställdhet i techbranschen. Samtidigt vet vi att vi har en lång resa framför oss och är ödmjuka inför den insats som behöver göras.