Årskommunikén för 2019 ute nu!

Idag offentliggör vi vår Årskommuniké med vårt bokslut, nyckeltal och viktiga händelser för verksamhetsåret 2019 samt långsiktiga resultat. Det är också en glimt in i vår verksamhet där vi lyfter våra program, vårt team, vårt fokus, våra affärsområden och självklart våra bolag.

Det bästa vi vet är att se människor och idéer växa till framgångsrika entreprenörer och tillväxtbolag som skapar tillväxt för Sverige men framför allt bidrar till att ta fram nya forskningsresultat till marknad, hjälper till att bota cancer, renar vatten, hittar nya innovativa sätt att ta tillvara på energi och verkar för en bättre värld. Det är impact på riktigt. Ett arbete som möjliggörs av att flera aktörer är beredda att satsa långsiktigt.

2019 var ett år som präglades av stora framgångar för såväl Chalmers Ventures som för bolagen i vår portfölj. Engagerade människor med värdeskapande och kunden i fokus uppbackat av en kapitalstark marknad har gett resultat.

Som inkubator och investerarare är vi litet speciella. Framför allt är det två saker som skiljer oss från andra: Den ena är att vi satsar tidigt. Riktigt tidigt. Den andra är att vi både hjälper till att utveckla idéer och att säkra kapital. Dessutom tänker vi långsiktigt och erbjuder olika arbetsmodeller och program. Vi vågar se potentialen i det nya och outforskade. Vi tror på människor som vill skapa nya saker tillsammans. För att om idéer ska bli verklighet, då krävs det människor. Då behövs ett team.

>> Bläddringsbar pdf hittar du här. Samt att ladda ned.