Aqua Robur vill minska dricksvattenspillet

Förra året drabbades sydöstra Sverige med Öland och Gotland, men också stora delar av övriga landet, av vattenbrist efter ett par torra år. Det föranledde att många kommuner fick vidta åtgärder som tex. bevattningsförbud. I år har flera kommuner redan infört, sannolikt tillfälliga, bevattningsförbud och ytterligare ett 90-tal kommuner har gått ut med uppmaningar till invånarna om att vara försiktiga med vattenanvändningen. I dagarna rapporterade Lerums kommun att man har historiskt låga grundvattennivåer och att det finns risk för brist på dricksvatten (läs mer här) .

Vattnets väg från vattenreningsverket till kranen i hemmet är långt ifrån problemfri. Många kommuner i Sverige förlorar idag upp mot 10-30 procent dricksvatten årligen. Internationellt är siffran så hög som 60 procent i vissa länder. Gamla ledningsnät och svårigheten att spåra var det läcker är de största orsakerna. Bara i Göteborg finns det exempelvis över 1 700 km dricksvattenledningar. Det är dessa långa sträckningar som oftast ligger helt dolda i marken som hittills gjort det svårt att få en bra övervakning.

För Aqua Robur är lösningen en teknik som i realtid samlar in data kring parametrar så som flöde, tryck och temperatur på strategiska punkter i ledningsnätet. Det gör att ansvarig för vattenledningar direkt kan se om det finns något problem samt lokalisera var någonstans problemet finns. Installationen är enkel. Man fäster en liten turbin (en så kallad energy harverster) och sensorer på ledningen. En ny typ av trådlös sändare skickar sedan vidare informationen. Eftersom turbinen drivs runt av vattenflödet så är installationen dessutom självförsörjande på el och inga extra elkablar behöver dras fram till installationen. Om det börjar läcka i ledningen och vattentrycket sjunker så går det ett larm och ansvarig kan direkt se inom vilket område problemet ligger och sätta in lämplig åtgärd. I de flesta mellanstora till större kommuner skulle denna typen av övervakning årligen spara miljoner kronor i förlorat dricksvatten.

Aqua Robur är ett bolag i Chalmers Ventures portfölj som gjort resan från projekt på Chalmers Entreprenörsskola (encubation) till att ha blivit ett mycket uppmärksammat cleantech-bolag som så sent som i maj tog in 7,2 MSEK i en ny runda (läs mer här).

Läs mer om Aqua Robur på www.aquarobur.se.