Aleris digitaliserar IBS-vården i samarbete med Tummy Lab

Pressmeddelande från Tummy Labs 2019-09-03:

Aleris inleder ett samarbete med Tummy Lab AB, som utvecklat ett digitalt utbildningsprogram för patienter med IBS. Det uppskattade och vetenskapligt baserade Tummy Lab-programmet blir nu tillgängligt för fler med IBS-diagnos via Aleris specialistkliniker.

— Vi är väldigt glada att ingå detta samarbete. Det går helt i linje med hur vi vill arbeta med smidig vård för våra kunder och blir en naturlig del i vår digitala satsning, säger Kristina Runius, affärsområdeschef för Aleris specialistkliniker.

Vårdpersonalen är igång med förberedelserna och med start i september kommer Aleris kunna erbjuda Tummy Lab-programmet till privatbetalande och försäkringspatienter. Redan nu finns appen på App Store och Google Play, men för att starta programmet krävs en remiss från vården.

– Många IBS-patienter upplever idag att det är svårt att få den kunskap de behöver för att hantera sin sjukdom, vi är därför glada att via Aleris kunna nå ut till fler patienter med vårt evidensbaserade utbildningsprogram, säger Anders Elfving, VD på Tummy Lab.

Mellan 10–15 procent av befolkningen lider av IBS, en sjukdom som har stor påverkan på den drabbades livskvalité. Sjukdomen har historiskt sett nedprioriteras av vården, trots att studier har visat att IBS kan påverka människors livskvalitet lika mycket som diabetes eller depression.

Det finns idag ingen universell behandling för IBS, då effektiv medicinering saknas och symtomen påverkas av individuella faktorer.

–Tummy Lab är ett utbildningsprogram som ger patienten kunskap och metoder för att ta sig an sin IBS, säger Anders Elfving, VD på Tummy Lab.

– Genom samarbetet kan vi nu erbjuda ett strukturerat och effektivt stöd för kunder med IBS-diagnos. Via Tummy Lab-programmet får de ett verktyg för att hantera sin egenvård, säger Kristina Runius.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

——————
Tummy Labs är ett portföljbolag till Chalmers Ventures