Investeringar.

Chalmers Ventures investerar i teknikbaserade och innovativa bolag med tillväxtpotential och är unika genom att vara med från de allra tidigaste faserna hela vägen fram till exit. Bolagen ska ha en internationellt skalbar tillväxtpotential och entreprenöriellt drivna team.

Vår investeringsstrategi

Som inkubator och accelerator är vi en icke vinstdrivande organisation som möjliggörs utav Chalmers och Sveriges satsningar på entreprenörskap och tillväxt genom nya bolag. Investeringsdelen utav verksamheten är vinstdrivande med målet att kunna finansiera morgondagens tillväxtbolag utifrån en evergreenstruktur i syfte att skapa ännu bättre tillväxt för regionen och Sverige. Helt enkelt skapa det kapital som saknas i den privata sektorn och våga gå in i de tidigaste faserna för att skapa och möjliggöra de tillväxtbolag som annars inte skulle lyckats.

Vilka bolag investerar vi i?

Chalmers Ventures investerar i teknikbaserade och innovativa bolag med tillväxtpotential och är unika genom att vara med från de allra tidigaste faserna hela vägen fram till exit. Bolagen ska ha en internationellt skalbar tillväxtpotential och entreprenöriellt drivna team.

Vi investerar huvudsakligen i bolag som varit, har varit, eller ämnar att bli en del i något av våra program.

Investeringskriterier:
1) Tydlig koppling till Göteborgsregionen
2) Innovativa och unikt teknikbolag
3) ICT, nya material, greentech, medtech, biotech.

Vilka bolag investerar vi i?

Chalmers Ventures investerar i teknikbaserade och innovativa bolag med tillväxtpotential och är unika genom att vara med från de allra tidigaste faserna hela vägen fram till exit. Bolagen ska ha en internationellt skalbar tillväxtpotential och entreprenöriellt drivna team.

Vi investerar huvudsakligen i bolag som varit, har varit, eller ämnar att bli en del i något av våra program.

Investeringskriterier:
1) Tydlig koppling till Göteborgsregionen
2) Innovativa och unikt teknikbolag
3) ICT, nya material, greentech, medtech, biotech.

Finansiera ditt tech-bolag

Genom våra program hjälper vi dig att göra ditt bolag attraktivt och redo för kapitalanskaffning. Chalmers Ventures investerar i tidiga skeden och har som strategi att vara första finansiär i bolagen. Vi är dessutom en av Sveriges mest aktiva investerare sett till antal bolag och transaktioner.

Chalmers Ventures söker alltid syndikering med andra finansiärer och har ett stort nätverk av aktiva aktörer, från de allra tidigaste till de senare faserna, och hjälper därigenom till att växla upp kapitalet som investeras i bolagen.

Vi har som ackrediterad aktör från Vinnova möjlighet att tilldela verifieringsmedel samt möjlighet att finansiera patentansökningar genom utbildningsdepartementets idébanksmedel.

Finansieringsfaser

Försådd (pre-seed) – upp till 300 000 SEK Fas: Explore
Tidigaste fasen av bolagen.
Såddkapital (seed) – upp till 5 MSEK
Fas: Nail
Investeringar matchas med minst samma summa från andra investorer. Bolagen väljs ut av våra investment managers.
Tillväxtkapital – upp till totalt 15 MSEK
Fas: Scale
Finn för de fåtalet bolag som uppvisar en god tillväxt och har en stabil, verifierad affärsmodell. De totala beloppet investerat medel i ett enskild startup genom alla fasen uppgår till 15 MSEK. Vi strävar efter medfinansiering med andra investorer när nytt kapital ska tas in i bolagen.

Finansieringsfaser

Försådd (pre-seed) – upp till 300 000 SEK Fas: Explore
Tidigaste fasen av bolagen.
Såddkapital (seed) – upp till 5 MSEK
Fas: Nail
Investeringar matchas med minst samma summa från andra investorer. Bolagen väljs ut av våra investment managers.
Tillväxtkapital – upp till totalt 15 MSEK
Fas: Scale
Finn för de fåtalet bolag som uppvisar en god tillväxt och har en stabil, verifierad affärsmodell. De totala beloppet investerat medel i ett enskild startup genom alla fasen uppgår till 15 MSEK. Vi strävar efter medfinansiering med andra investorer när nytt kapital ska tas in i bolagen.

Investera med oss!

Fånga möjligheten att vara med och investera i några av Sveriges mest spännande, tidiga teknikbolag! Vi kan presentera dig för spännande bolag som passar just din investeringsstrategi. Känn dig välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer. Det spelar ingen roll om du är senior eller junior ängelinvesterare – vi kan hjälpa dig att hitta rätt startup.

Pontus Ottosson
Head of Investments Chalmers Ventures