Archive

Financial reports & press

Bokslutskommuniké 2018

När Chalmers Ventures idag (18 april 2019) offentliggör sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018, redogör man för ett fjolår rikt på både händelser och framgångar.

Nyhetsarkiv