About

Som inkubator är vi lite speciella. Framförallt är det två saker som skiljer oss från andra - den ena är att vi satsar tidigt. Riktigt tidigt. Och den andra är att vi både hjälper till med att utveckla idéer och säkra kapital. Dessutom tänker vi långsiktigt och erbjuder unika arbetsmodeller och program som vi av erfarenhet vet fungerar.

CHALMERS VENTURES

Vilka är vi?

Chalmers Ventures startar, utvecklar och finansierar forsknings- och kunskapsbaserade företag. Som inkubator och accelerator är vi en icke vinstdrivande organisation. Investeringsdelen utav verksamheten är vinstdrivande med målet att skapa en stark balansräkning för att kunna finansiera morgondagens tillväxtbolag utifrån en evergreenstruktur i syfte att skapa ännu bättre tillväxt för regionen och Sverige.

Vi möjliggörs utav Chalmers och Sveriges satsningar på entreprenörskap och tillväxt genom nya bolag. Sedan 1999 har vi arbetat med över 600+ startups, investerat i över 200+ bolag och genomfört 29 framgångsrika exits. Genom våra program och processer stöttas och coachas varje år cirka 80 bolag, av dessa välkomnar och investerar vi i cirka 10-15 nya potentiella tillväxtbolag.

Vi investerar i tidiga skeden med kapacitet att följa bolagen över tid och med målet att utveckla och avyttra bolagen i portföljen. Investeringsmedlen kommer från Stiftelsen Chalmers. Vi skapar impact genom att få forskning och innovationer att nå marknad och skapa framgångsrika företag utav dessa.

Vi har 20-års erfarenhet av att starta upp nya bolag tillsammans med forskare och entreprenörer och få dessa att växa till framgångsrika bolag. Det finns en djup unik förståelse för den entreprenöriella resan; mentalt, operationellt och finansiellt inom Chalmers Ventures team.

Vi skapar impact

Det bästa vi vet är att se människor och idéer växa till framgångsrika entreprenörer och tillväxtbolag som skapar tillväxt för Sverige men framförallt bidrar till att ta nya forskningsresultat till marknad, hjälper till att bota cancer, renar vatten, hittar nya innovativa sätt att ta tillvara på energi och verkar för en bättre värld. Det är impact på riktigt.

Det handlar om att våga se potentialen i idéer och människor där andra backar, våga ta risk och ge människor de bästa förutsättningarna att lyckas. Vi gör inte det här för att det är lätt, vi gör det för att det är svårt. Och viktigt.

Våra värdeord

COMMITMENT, COMPETENCE OCH COURAGE speglar såväl våra värderingar och egenskaper som vår syn på co-creation – hur viktigt collaboration, co-working och co-learning är för oss.

COMMITMENT är vårt genuina engagemang och passion för vårt jobb, våra bolag och deras drömmar – där vi tillsammans gör allt vi kan och lite till för våra bolag.
COMPETENCE finns alltifrån den affärsmässiga helheten och teamets styrka till spetskompetenser som tar individen och bolagen i mål.
COURAGE är den egenskap som gör skillnad, som tar oss framåt och som utmanar oss, våra bolag och framtidens marknader.

Our history (eng)

Since 1999 Chalmers Innovation has worked with over 200 projects and started more than 130 companies. Over 2,700 business ideas have been evaluated which has led to the contribution of 1.5 billion private investments in start up’s. By 2011 the companies had a total turnover of 558 million SEK and 406 employees which has led Chalmers Innovation to be Sweden’s leading idea investor and business developer.

Encubator came about as a result of four years of experiences from Chalmers School of Entrepreneurship. The school was founded in 1997 by Mats Lundqvist and Sören Sjölander, at the Department of Technology Management and Economics at Chalmers University of Technology. The main pedagogy was built upon arranged partnerships between inventors with ideas and students with the drive to become entrepreneurs. Since the start, there has been a dual mission of developing entrepreneurs while creating new ventures. Since 1997 more than 50 new ventures have been formed out of the unique Encubation® model.

In 2015 Chalmers University of Technology Chalmers decided to gather forces to strengthen, rationalize and scale up their entrepreneurship activities. 300 million SEK of investment capital was to be provided in over a 10 year period along with financing of the operations to bring forth more and newly established companies associated with Chalmers.

The objective was for the two world-leading incubators* Encubator and Chalmers Innovation, together with Chalmersinvest, to found the new company. The new company would include the two successful incubators featuring different work processes, creating major opportunities for better coordination. *UBI Index 2014

VINK: Västsvenska inkubatorer

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd. Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem, kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir regionen och dess inkubatorer starkare och mer kända för sitt goda arbetsresultat, vilket består främst av att fler nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt. Det skapar också fler nya arbetstillfällen.

Syftet är att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen, till att börja med hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar. Därefter att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer, vilka skapats och förädlats från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industri. Det tredje syftet är att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer, för att därigenom stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Sahlgrenska Science Park, Innovatum, Brewhouse och Science Park Skövde.

För mer information, kontakta Pontus Ottosson, Head of Investment (pontus.ottosson@chalmersventures.com).

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.