MÖT VÅRA PARTNERS

På Chalmers Ventures bygger vi partnerskap med de kompetenser vi ser är rätt för våra startups.

STRATEGIC PARTNER

Långsiktiga samarbeten och utveckling.

ChalmersVentures_logo_knowledgepartner-color

KNOWLEDGE PARTNER

Specialistkompetens och expertis.

ChalmersVentures_community partner color

Community Partner

Nätverk, co-working och co-creation.

PARTNERSKAP.

ChalmersVentures_logo_knowledgepartner-color

LEGAL CLINIQ

LegalCliniq är till för startups i programmen Accelerator och Scale. Rådgivning och hjälp med avtal och kontrakt.

FINANCIAL CLINIQ

Financial clinic är ett ekonomiskt utbildningspaket för portföljbolagen i våra program. Det innefattar dels våra erbjudanden från våra financial knowledge partners men även ekonomisk rådgivning från Chalmers Ventures. De förmånliga erbjudanden riktar sig till startups i programmen Pre-accelerator och Accelerator samt bolag med liknande omfattning.

ChalmersVentures_community partner color

Som startup i Acceleratorn och Scale har du tillgång till Veras Gräsmatta för
möten och event.

Entrepreneurship. By Chalmers. är ett samarbete mellan Chalmers Ventures, Chalmers och Stena Center.

På Stena Center erbjuder vi ett bra deal på kontor för våra startups. Gäller Accelerate och Scale.

SPONSRING.

SAMARBETEN.

VINK

I projektet VINK samverkar åtta västsvenska inkubatorer för att genomföra ett kvalitetshöjande program, med syfte att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans, att arbeta effektivare, att prestera bättre resultat och kommunicera dessa, så att de gemensamt når en bättre output av sitt arbete och når ut till en större massa i en global räckvidd. Tack vare ett mer resurseffektivt innovationssystem, kan kapaciteten optimeras. På det sättet blir regionen och dess inkubatorer starkare och mer kända för sitt goda arbetsresultat, vilket består främst av att fler nya företag skapas på ett effektivt och professionellt sätt. Det skapar också fler nya arbetstillfällen.

Syftet är att gemensamt utarbeta tillvägagångssätt för att genomföra inkubationsprocessen, till att börja med hitta arbetssätt för att få fler akademiska och industriella avknoppningar. Därefter att förbättra de interna stödprocesserna för att utvärdera, ta in, avtala, starta upp, utveckla och växla upp hållbara affärer av innovationer, vilka skapats och förädlats från kunskap, idéer och forskningsresultat vid regionens lärosäten och industri. Det tredje syftet är att genom samverkan öka kännedomen om den regionala utvecklingen genom nya innovativa företag och företag som samverkar mellan olika sektorer, för att därigenom stärka regionens konkurrenskraft och långsiktigt skapa ett utvecklat och mer hållbart samhälle.

De inkubatorer som deltar i projektet är GU Ventures, Chalmers Ventures, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Gothia Innovation, Sahlgrenska Science Park och Innovatum.

För mer information, kontakta Linnéa Lindau, linnea@chalmersventures.com.

Projektet finansieras av EU regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och inkubatorerna.