Skisens smarta skidstavar antagna till Chalmers Ventures acceleratorprogram

Nybildade Skisens AB knep nyligen förstaplatsen i höstens upplaga av Chalmers Ventures Startup Camp, nummer elva i ordningen. Bolaget, som har sina rötter från Chalmers, har utvecklat en ny teknik för att mäta effekten utav träning för längdskidåkare. Med hjälp av sensorer i skidstavens handtag samlar man in data som kompileras och presenteras i en app i mobiltelefonen. Produkten kommer att underlätta vetenskaplig träning för elitidrottare och motionärer genom att ta labbtester ut i fält, för kontinuerlig mätning och uppföljning.

Idén bakom Skisens föddes då den forna elitcyklisten Dan Kuylenstierna började intressera sig för längdskidåkning, men saknade tekniska hjälpmedel för att styra och utvärdera sin träning. Då effektmätare är ett välanvänt hjälpmedel för intensitetsstyrd träning inom cykelsporten, drog han slutsatsen att det var möjligt att konstruera användarvänlig teknik även för längdskidåkning. Via sin docenttjänst på Chalmers utlyste Dan ett kandidatarbete med syfte att utveckla en effektmätare för längdskidåkning, vilket ledde till att studenterna Johan Högstrand och Henrik Gingsjö tillsammans med Dan och assisterande handledaren Szhau Lai nu har verifierat och går vidare med att kommersialisera produkten.

Nästa steg är att utnyttja det investerade kapitalet till utveckling och produktion av de första handtagen med mjukvara, samt kommande resurser för marknadsverifiering och marknadsföring. I och med ingången i acceleratorprogrammet får Skisens tillgång till Chalmers Ventures stora nätverk av  teknikbaserade tillväxtbolag och investerare. 

Skisens resa från akademiskt projekt på Chalmers, till bolagisering, deltagande i Chalmers Ventures Startup Camp och sedermera intåg i acceleratorprogrammet representerar på ett bra sätt Chalmers Ventures vision om hur det lokala innovationssystemet skall fungera. Vi uppmanar fler innovatörer och entreprenörer med bra idéer att ta kontakt med oss om de behöver en rivstart i sin utveckling. 

Läs pressmeddelandet om Skisens här.