RideQ i Tidningen Ridsport

Ridsporten är Sveriges näst största ungdomssport efter fotbollen, och omsätter mer än 70 miljarder årligen, vilket motsvarar en halv procent av Sveriges BNP. Bolaget RideQ’s medgrundare Annika Ridington tror att det flesta kanske inte är medvetna om storleken på branschen och dess potential.

RideQ har tagit fram är en liten enhet som du fäster på den kroppsdel som är din svaga punkt när du rider. Enheten är kopplad till en app och har sensorer som känner av kroppsdelens position. Den sänder i realtid ut en surrande signal, som är omsorgsfullt placerad för en reflexmässig respons, om du gör fel. När du justerat till rätt läge slutar surrandet. Du får omedelbar feedback, och kan justera utan att bli distraherad. På hästryggen är du upptagen med mycket annat när du rör dig framåt i upp till 50 km/h. I appen kan du också ställa in din personliga nivå, och därigenom justera toleransnivån innan du får feedback.

Ny generation av produkten

Nu har man utvecklat produkten till att kunna fästas på hjälmens hakband, där den läser av ryttarens huvudposition i realtid och signalerar när ryttarens huvudposition ändras. Det är en ny uppfinning som har tagits fram. Om ryttaren rör sig felaktigt eller kommer i obalans blir det automatiskt feedback genom en vibrerande signal. Ryttaren kan då justera sin position direkt på hästryggen med hjälp av en app i telefonen.

– Nästan alla ryttare vet om att man inte ska titta ner när man rider, ändå är vi många som gör det. Man har länge sagt att det inte spelar så stor roll, men under de fem år vi bedrivit vårt utvecklingsarbete har vi kommit fram till något helt annat. Genom att du konsekvent över tid håller upp blicken i rätt position underlättar du för resten av sitsen, säger Annika Ridington på företaget RideQ som ligger bakom uppfinningen.

—————
RideQ är ett portföljbolag till Chalmers Ventures
Läs mer om bolaget här: www.rideq.se