PRV’s generaldirektör Peter Strömbeck på besök hos Chalmers Ventures

I onsdags (6 februari) hade Chalmers Ventures äran att välkomna Peter Strömbeck, Generaldirektör på Patent och registreringsverket (PRV), till Veras Gräsmatta för möte med våra kollegor. PRV är myndigheten för immaterialrätt i Sverige och arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant med det huvudsakliga syftet att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Chalmers Ventures och PRV’s samverkan

En betydande faktor för Chalmers Ventures, liksom våra portföljbolags, utveckling och värdeskapande är kopplat till arbetet med immateriella tillgångar. Dialogen med PRV är viktig för att kunna upprätthålla en aktuell förståelse för IP-landskapets rådande utveckling. Under mötet fick vi bland annat lära oss att patent inom IoT ökar med 26 % per år samt att bara 12 % av svenska företag känner till att de har immateriella tillgångar (9 % i Europa). Det finns ett kunskapsglapp om immateriella tillgångar och immaterialrätt. Inom ramarna för PRV’s uppdrag ingår det att sprida kunskap genom att utföra utbildningar som man kan anmäla sig till via www.prv.se.

Peter Strömbeck å sin sida, uttryckte att man genom möten med bolag som Chalmers Ventures får en större insyn i innovationssystemet. Det är viktigt för PRV då man önskar bli mer integrerade i skedet innan respektive efter patentansökningar genom kunskapshöjande insatser och nyttiggörande.

Övriga punkter

Utöver den mer övergripande och strategiska diskussionen kring PRV och innovationssystemets samverkan svarade PRV på flertalet mer specifika frågor från Chalmers Ventures och våra portföljbolag. Bland annat har PRV uppmärksammat att WIPO har skapat en handelsplats för innovationer (e.g. oanvända patent) genom ”WIPO Green” som sammanför teknologi och ”service providers”. Denna kan finnas via den här länken (hyperlänk).

Mer information

Vill du lära dig mer om immaterialrättsliga frågor relevanta för ditt bolag? Besök i sådant fall PRV’s hemsida och ta del av allt ifrån artiklar kopplade till konsekvenserna av en hård Brexit till utbildningstillfällen i kalendern.