Låg andel av svenska tech-investeringar går till bolag med kvinnliga grundare – Chalmers Ventures lyfts fram som positivt exempel

För tredje året i rad granskar Di Digital könsbalansen inom svenskt riskkapital och av rapporten framgår det fortfarande att få investeringar i tech-branschen i Sverige går till kvinnliga entreprenörer. Dessutom är snittbeloppen per investering betydligt lägre för bolag med kvinnliga entreprenörer. Rapporten baseras på totalt 1083 investeringar i 815 techbolag som registrerats i databasen Nordic Tech List under 2018.

Oförändrat läge från 2017

Statistiken för 2018 vittnar om ett nästan oförändrat läge jämfört med under 2017. Av de totalt 13,6 miljarder kronor har 15 % gått till bolag med blandade team och mindre än 1 procent till bolag med enbart kvinnliga grundare. Detta trots att var tredje företag som startas har enbart kvinnliga grundare.

Chalmers Ventures lyfts fram som positivt exempel

I rapporten granskar även Di Digital några av Sveriges främsta riskkapitalbolag och här lyfts Chalmers Ventures fram som ett exempel på bolag som lyckats bättre än tidigare när det kommer till fördelningen. Men även här finns mycket kvar att förbättra. Under 2018 gick en tredjedel av Chalmers Ventures investerade kapital till bolag med mixade grundarteam (jmf 15% över hela studien) – men bara ett bolag med enbart kvinnliga grundare mottog en investering. VD Linnea Lindau återgav sin syn på siffrorna i en kommentar till Di Digital:

”Sedan förra året har vi bland annat antagit en jämställdhetsstrategi och när det gäller teamens sammansättning tror vi på att man når störst framgång med mixade team. Vårt mål är att den siffran ska bli 100 procent, säger Linnéa Lindau, vd för Chalmers Ventures.

Linnea fortsätter och säger att fördelningen av investeringar är lite som börsvärden som kan variera på kort sikt och få kortsiktiga positiva resultat.

”Men vi hoppas att arbetet vi gör nu inte bara leder till omedelbara kortsiktiga effekter, utan även ger resultat långsiktigt, säger Linnéa Lindau.

———————

Läs hela artikeln på Di Digital här.