Kick-off för årets nya projekt på Chalmers Entreprenörsskola

För 22 år sedan startade Chalmers Entreprenörsskola under ledning av Mats Lundqvist och är idag klassad som en utav Sveriges absolut främsta Masters-utbildningar inom innovation och entreprenörsskap. Under det andra och sista året på utbildningen leder studenterna i grupper om två eller tre ett projekt som i många fall, vid examinering, utmynnar i ett faktiskt startup. Listan med exempel på sådana bolag är lång och inkluderar bland annat aktuella portföljbolag som Swedish Algae Factory, ReVibe Energy och Aqua Robur.

I förra veckan var det kick-off för årets studenter på Veras Gräsmatta. Inför idépartners, lärare, nytillkomna studenter och representanter från Chalmers Ventures presenterade projektgrupperna sina nya spännande startups.

Läs vidare här – om du som student vill lära dig mer om Chalmers Entreprenörsskola (www.chalmers.se) eller om du har en idé/teknik/forskningsresultat som du vill realisera tillsammans med deras studenter (till Encubation).